joi, 31 decembrie 2009

Patriarhul Daniel oficiază în noaptea de Revelion o slujbă de Te Deum


Patriarhul Daniel oficiază în noaptea de Revelion, la Catedrala Patriarhală, o slujbă de Te Deum de aproape o oră, în semn de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în 2009 şi pentru îmbogăţirea în fapte bune în 2010, a declarat pentru Mediafax purtătorul de cuvânt al Patriarhiei.

"În noaptea de 31 decembrie 2009 spre 1 ianuarie 2010, toţi suntem chemaţi să înălţăm rugăciuni de mulţumire (Te Deum) pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2009 şi să-I cerem ajutorul Său pentru a ne îmbogăţi cu faptele bune ale credinţei în anul nou 2010. Să nu uităm în rugăciunile noastre nici pe românii din afara hotarelor, care se bucură când simt preţuirea şi dragostea noastră a tuturor celor din ţară", arată Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române în Pastorala de Crăciun, citată de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, părintele Constantin Stoica.

Totodată, Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe români ca în 2010 să cultive darul unităţii naţionale şi al păcii între oameni.

Anul 2010 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române "Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române".

"Ca atare, în anul următor 2010 suntem chemaţi să înţelegem mai bine şi să mărturisim mai mult credinţa ortodoxă, ca lumină a vieţii creştine şi temelie a mântuirii noastre, ca arvună a vieţii şi a fericirii veşnice.De asememea, în anul 2010, cu preţuire şi recunoştinţă, vom pomeni pe toţi slujitorii sfintelor altare şi ai instituţiilor noastre bisericeşti, clerici şi mireni, care au contribuit timp de 125 de ani, din 1885, anul recunoaşterii Autocefaliei Bisericii noastre, până acum la păstrarea şi promovarea credinţei ortodoxe în poporul român, la dezvoltarea culturii creştine româneşti, la întărirea unităţii noastre naţionale, la dialogul şi cooperarea Bisericii noastre cu alte Biserici şi popoare creştine, precum şi la cultivarea demnităţii româneşti", a mai spus PF Daniel, citat de părintele Stoica.

Patriarhul Daniel a mai amintit că la începutul anului 2010 va fi publicată o "Enciclopedie a Ortodoxiei Româneşti" şi mai multe cărţi dedicate Crezului ortodox, istoriei vieţii Bisericii Ortodoxe Române, a transmis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Sursa: Mediafax
Foto: Patriarhia.ro

Din calendarul Bisericii Ortodoxe Române:
Joi, 31 decembrie 2009: Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului).
Vineri, 1 ianuarie 2010: (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare (Anul Nou) (Harţi).

luni, 28 decembrie 2009

O dorinţă şi o urare pentru 2010


Unul dintre articolele mele de la începutul anului 2009 avea titlul „Alegerile parlamentare din Republica Moldova - o şansă în preajma Învierii pentru românii din stânga Prutului”.
Scriam că „primăvara lui 2009 va fi un test cu implicaţii hotărâtoare pentru viitorul singurului stat european care în primii 8 ani ai mileniului trei a stat sub o guvernare comunistă”.
Într-un gând cu sute de mii de oameni, am sperat şi am crezut foarte mult că democraţii vor prelua guvernarea.
Iată, bunăoară, ce scria un internaut „din Basarabia” încă la 13 februarie 2009: „Epoca Voronin va apune definitiv la 5 aprilie 2009. Din acest moment, toate posibilităţile sunt deschise. Cred că 2009 va fi un an de graţie”.


Pentru 2010, în primul rând, îi doresc Republicii Moldova să încheie anul aşa cum îl va începe – cu o guvernare de centru-dreapta.

Teme pentru meditaţie:

Ce formă de guvernare doreşte AIE?

Ultima soluţie - noua constituţie

PLDM doreşte regim prezidenţial şi alegeri anticipate

joi, 24 decembrie 2009

PF Părinte Patriarh Daniel: Naşterea Domnului – începutul luminării noastre (Pastorală de Crăciun 2009)

† D A N I E L
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


PREACUCERNICULUI CLER,
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL
ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI
DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS DOMNUL,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

„Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii lumina cunoştinţei....”

(Troparul Naşterii Domnului)

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Evanghelia de la Vecernia sărbătorii Naşterii Domnului (Luca 2, 1-20) ne spune că vestea Naşterii lui Hristos, adusă păstorilor de la Betleem de îngerul Domnului, a fost însoţită de slava Domnului care a înconjurat pe păstori în timp ce îngerul a stat lângă ei (cf. Luca 2, 9).

Aşadar, vestea Naşterii Domnului se face deodată prin cuvânt ceresc şi prin vedere cerească, pentru că Dumnezeu-Cuvântul, Cel nevăzut cu ochii trupeşti, necuprins cu mintea şi neatins cu mâinile, Se face Om văzut cu ochii, ascultat cu urechile, înţeles cu mintea şi atins cu mâinile.

De ce? Pentru ca să ne dăruiască nouă oamenilor, limitaţi şi trecători, slava Lui cea nemărginită şi veşnică. Să ne ridice la sfinţenia Lui pe noi, cei căzuţi în păcat. Să ne dăruiască viaţă veşnică nouă, celor muritori. Să ne înveţe ascultarea smerită şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu pe noi, cei neascultători şi nerecunoscători.

Stăpânul lumii Cel atotputernic şi preaslăvit de îngeri S-a făcut Om sărac şi slujitor smerit, pentru ca pe noi să ne elibereze din robia lăcomiei după cele materiale şi din tirania orgoliului şi a slavei deşarte.

Sfânta Evanghelie după Matei (2, 1-12) care se citeşte în ziua de Crăciun, la Sfânta Liturghie, ne arată modul în care Mântuitorul Iisus Hristos, născut în peştera Betleemului, este cinstit de trei înţelepţi, regi sau magi de la Răsărit. Aceşti magi sunt călăuziţi de o stea minunată, neobişnuită, care îi conduce până în Iudeea, la Betleem. De asemenea, Evanghelia ne prezintă întâlnirea acestor trei magi cu regele Irod, care, auzind că magii de la Răsărit au venit să se închine unui nou Împărat născut de curând, el şi întreg Ierusalimul s-au tulburat. Această tulburare a lui Irod va culmina cu uciderea a patrusprezece mii de prunci din Betleem şi împrejurimi, cu intenţia de a ucide şi pe Pruncul nou născut, pe Iisus. Însă tot ceea ce este scris în Sfintele Evanghelii despre Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos conţine o lumină sau o semnificaţie duhovnicească.

Locul unde Se naşte Mântuitorul, modul în care El Se naşte, felul în care El este primit de unii oameni şi respins de alţii, modul în care magii vin de la Răsărit călăuziţi de o stea şi se închină Pruncului Iisus, darurile pe care ei le oferă, totul are un înţeles duhovnicesc profund şi ne descoperă lumina cunoştinţei, adică lumina mântuirii şi a sfinţirii noastre în Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor.

Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte din Fecioară, fără tată pe pământ. Dreptul Iosif nu este tatăl Său după trup, ci tată adoptiv, pentru ca Maica Domnului să fie protejată de ocara publică, de vorba rea că ar fi născut un copil în afara căsătoriei. În acelaşi timp, dreptul Iosif este tatăl adoptiv al lui Iisus sau ocrotitor al Lui, pentru că şi Pruncul Iisus, ca orice copil, avea nevoie atât de iubirea mamei, cât şi de iubirea tatălui. El avea nevoie să fie crescut într-o familie, adică într-o stare a vieţii binecuvântată de Dumnezeu.

Trebuie precizat, totuşi, că naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este mai presus de fire şi de înţelegere, adică neobişnuită, deşi uneori Iisus este prezentat ca fiind copilul unei familii, adică fiul lui Iosif şi al Mariei. Naşterea lui Hristos este mai presus de fire şi mai presus de gândirea umană, pământească, întrucât Cel ce Se naşte pe pământ din mamă fără tată este Fiul veşnic al lui Dumnezeu-Tatăl, Care Se naşte veşnic din Tatăl Cel ceresc fără mamă.

Prin această minune a zămislirii şi a naşterii Mântuitorului Hristos ca Om de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, se leagă viaţa cerească spirituală cu viaţa pământească. Şi anume, prin însăşi naşterea după trup a lui Iisus Hristos se pune temelie pentru o nouă naştere, adică naşterea cea de sus sau naşterea de la Duhul Sfânt. Fiul lui Dumnezeu Se întrupează, devine Om, de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, pentru ca noi oamenii cei născuţi din femeie să ne naştem din nou prin Duhul Sfânt, adică prin Botez. De altfel, până în secolul al IV-lea sărbătoarea Naşterii Domnului era unită cu sărbătoarea Botezului Domnului, tocmai pentru că în însăşi Naşterea Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt şi din femeie, se pune început pentru naşterea duhovnicească a omului, dăruită prin Botezul în apă şi în Duhul Sfânt, ca taină a înfierii omului prin har (cf. Ioan 1, 12).

Mântuitorul Se întrupează şi Se naşte ca Om din femeie, din interiorul naturii umane, din pântecele Fecioarei, pentru că Dumnezeu doreşte să înnoiască lumea din interiorul ei, cu acordul voinţei omului şi cu participarea deplină a omului la mântuirea sa. Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos are loc numai după ce zămislirea Lui s-a făcut cu acordul liber al Maicii Domnului: „Fie mie după cuvântul tău”(Luca 1, 38) – a spus Fecioara Maria din Nazaret, la Bunavestire, îngerului Gavriil. Astfel, naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este deodată lumina mântuirii omului şi lumina libertăţii omului în relaţia sa cu Dumnezeu.

Dumnezeu nu ne mântuieşte împotriva voinţei noastre, ci în conlucrare cu noi, din interiorul nostru, cu acordul voinţei sufletului nostru. El nu doreşte să fie doar un vizavi al nostru, ci El doreşte să fie prezent în noi prin har, să fie Viaţa vieţii noastre, să ne înnoiască şi să ne lumineze din interior, să ne dăruiască arvuna vieţii cereşti veşnice, încă din timpul vieţii noastre pământeşti, începând cu Taina Sfântului Botez.


De aceea, lumina cunoştinţei despre care vorbeşte Troparul Naşterii Domnului este lumina care luminează fiinţa interioară a omului, cugetul şi simţirea, sufletul şi trupul, viaţa şi activitatea sa.
Dar naşterea Mântuitorului Iisus Hristos din femeie mai are şi alt înţeles, şi anume, după cum odinioară prin femeie a venit în Rai ispita păcatului ca neascultare, pentru că Eva a fost cea dintâi care s-a lăsat înşelată de diavol, acum, prin întruparea şi naşterea lui Hristos, tot prin femeie vine şi mântuirea, în înţelesul că Eva cea nouă, adică Fecioara Maria, naşte pe Fiul lui Dumnezeu ca Om prin ascultare smerită, împlinind voia lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Mântuitorul Iisus Hristos vine în lume nu ca un om matur de 30 sau 40 de ani, ci ca Prunc; El este Dumnezeu-Copilul, iar prin aceasta ni se arată taina Omului-Copil, şi anume, nimeni nu poate deveni om adevărat dacă nu a fost mai înainte copil.
De ce? Pentru că dacă cineva nu a fost copil el nu a simţit şi trăit deplin taina iubirii părinteşti. Astfel, tocmai prin naşterea Fiului lui Dumnezeu pe pământ ca Prunc sau Copil se descoperă taina iubirii părinteşti a lui Dumnezeu-Tatăl faţă de toţi oamenii născuţi din femeie ca prunci.

Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte în peşteră, în interiorul pământului, ca să sfinţească şi pământul. El a venit în lume ca să sfinţească nu numai sufletul şi trupul omenesc, născându-se din Fecioara Maria, ci să sfinţească şi întreg universul. Mântuitorul nostrum Iisus Hristos născut în peşteră este aşezat apoi în iesle, pentru că ieslea are aici şi un înţeles duhovnicesc. Proorocul Isaia zice: „Boul şi asinul îşi cunosc stăpânul lor, dar Israel nu cunoaşte pe Domnul său” (Isaia 1, 3).

Pornind de la această constatare a proorocului Isaia, foarte adesea în iconografia creştină, lângă ieslea unde S-a născut Mântuitorul, apar boul şi asinul, care, deşi sunt animale necuvântătoare, sunt mai ascultători faţă de stăpânul lor decât mulţi oameni care uită adesea de Dumnezeu Stăpânul lor şi nu mai iubesc pe semenii lor.

Însă aşezarea lui Iisus Hristos în iesle după naşterea Sa ca Prunc mai are şi alt înţeles duhovnicesc, şi anume: ieslea este locul unde animalele primesc hrana. În Sinaxarul sărbătorii Naşterii Domnului se spune că Mântuitorul S-a născut „în ieslea dobitoacelor ca pe noi oamenii de dobitocie să ne izbăvească”. Cu alte cuvinte, să ne înveţe să nu trăim numai trupeşte, hrănindu-ne doar cu hrană din lumea pământească trecătoare, ci să ne hrănim şi cu Dumnezeu-Cuvântul, Care S-a făcut Om, adică să ne hrănim şi spiritual, cu înţelesurile duhovniceşti ale Sfintei Evanghelii şi cu prezenţa vieţii şi iubirii lui Hristos din Sfânta Euharistie.

Deci sfinţirea omului prin hrănirea lui cu iubirea lui Dumnezeu-Omul, cu Trupul şi Sângele lui Hristos din Sfânta Euharistie este înţelesul adânc al tainei punerii lui Hristos în iesle. De aceea, icoana Naşterii lui Hristos în peşteră se pictează la Proscomidiar, unde se pregătesc darurile pentru Sfânta Euharistie.

Mântuitorul Iisus Hristos este cinstit de magi, de oameni înţelepţi veniţi de la mari depărtări, de oameni necunoscuţi, pentru ca Dumnezeu să dea o lecţie celor cunoscuţi, celor din aproape care nu L-au primit pe Iisus Hristos; nimeni dintre cei care erau de un neam cu El nu I-a adus daruri. Regele Iudeii, al patriei lui Iisus, căuta să-L omoare pe Prunc, dar alţi regi, nişte străini, I-au adus daruri. Prin această lucrare tainică, neaşteptată, Sfânta Evanghelie a Naşterii Domnului ne arată că Dumnezeu doreşte să facă din oameni îndepărtaţi, oameni apropiaţi, să cheme şi alte popoare la mântuire, nu doar pe poporul ales. Din străini Dumnezeu face prieteni şi închinători ai lui Iisus, din pelerini veniţi de departe Dumnezeu face mărturisitori apropiaţi ai dumnezeirii şi împărăţiei Pruncului Iisus.

Darurile aduse de magi au şi ele multe înţelesuri. Aurul este simbol împărătesc, semn al demnităţii împărăteşti. Tămâia Îl arată pe Prunc că va fi Mare Preot care aduce jertfă lui Dumnezeu, fiind El însuşi jertfă şi jertfitor, iar smirna arată că Iisus va trece prin moarte, pentru a dărui oamenilor învierea şi viaţa veşnică.
Deci iată cum, iubiţi credincioşi, luminile cunoştinţei care strălucesc din Taina Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos ne îndeamnă să iubim mai mult pe Dumnezeu şi pe semenii noştrii.

Dragi creştini,
În această perioadă a Sărbătorii Naşterii Domnului auzim colinde multe şi frumoase despre Moş Crăciun, dar mai nou apare în societate şi un fel de Moş Crăciun secularizat şi comercial, simbol al consumismului şi al materialismului individualist. Totuşi, adevăratul înţeles al lui Moş Crăciun se află în iubirea părintească a lui Dumnezeu-Tatăl, iubire care se arată în lume prin naşterea Fiului Său Celui veşnic, Mântuitorul lumii.

Moş Crăciun vine dintr-o ţară îndepărtată – de obicei se spune că vine din Nord, de acolo unde este frig şi întuneric mai mult, adică în mod simbolic el vine de acolo unde este transcendenţă şi mister, unde este inaccesibilitate şi nepătrundere a înţelesurilor. Însă Moş Crăciun se arată nouă într-un mod minunat, care contrastează cu întunericul şi cu frigul, şi anume el aduce lumina feţei sale şi căldura interioară a inimii sale, aduce atâta iubire milostivă şi atâta dărnicie, încât întunericul, îndepărtarea şi frigul sunt biruite de bunătatea şi căldura sa sufletească.

Prin aceasta, Moş Crăciun ne mai arată că iubirea lui Dumnezeu-Tatăl este mai tare decât întunericul păcatului şi decât răceala sau frigul înstrăinării omului de Dumnezeu şi al înstrăinării oamenilor unii faţă de alţii.
Moş Crăciun cel bun este iubirea lui Dumnezeu - Tatăl Cel Bun, Părintele luminilor, de la Care vine „toată darea cea bună şi tot darul”(cf.Iacov 1, 17) şi Care ne-a dăruit pe Fiul Său ca Mântuitor (cf. Ioan 3, 16).

Astfel, Moş Crăciun, care personifică iubirea Tatălui ceresc, ne îndeamnă să fim buni, să răspundem la bunătatea lui Dumnezeu cu bunătatea noastră faţă de El şi faţă de semeni, să răspundem prin rugăciune de mulţumire şi prin fapte bune, prin daruri ale recunoştinţei faţă de Dumnezeu şi prin daruri ale iubirii noastre faţă de săraci şi străini, bolnavi şi bătrâni, orfani şi călători.
Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos ne îndeamnă, de asemenea, la bucurie şi speranţă, pentru că, în ciuda dificultăţilor, a păcatelor şi a relelor din lume, există totuşi speranţă şi bucurie pentru oameni, dacă oamenii iubesc pe Dumnezeu şi pe semenii lor.

Totodată, Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că noi nu suntem singuri, că Fiul lui Dumnezeu din ceruri coboară la noi, pe pământ, Se face Om pentru ca pe oameni să-i înalţe la ceruri, să-i unească veşnic cu Dumnezeu Cel milostiv şi sfânt. De aceea cântă Biserica acum: „Hristos Se naşte, măriţi-L, Hristos din ceruri,întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
În tot timpul anului comemorativ-omagial 2009, poporul roman dreptcredincios a cinstit, cu multă bucurie şi cu mult folos duhovnicesc, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare şi pe toţi Sfinţii Capadocieni. Noul an 2010 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind: “Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”.

Ca atare, în anul următor 2010 suntem chemaţi să înţelegem mai bine şi să mărturisim mai mult credinţa ortodoxă, ca lumină a vieţii creştine şi temelie a mântuirii noastre, ca arvună a vieţii şi a fericirii veşnice.

De asememea, în anul 2010, cu preţuire şi recunoştinţă, vom pomeni pe toţi slujitorii sfintelor altare şi ai instituţiilor noastre bisericeşti, clerici şi mireni, care au contribuit timp de 125 de ani, din 1885, anul recunoaşterii Autocefaliei Bisericii noastre, până acum la păstrarea şi promovarea credinţei ortodoxe în poporul român, la dezvoltarea culturii creştine româneşti, la întărirea unităţii noastre naţionale, la dialogul şi cooperarea Bisericii noastre cu alte Biserici şi popoare creştine, precum şi la cultivarea demnităţii româneşti.

La începutul anului 2010 se va publica o “Enciclopedie a Ortodoxiei Româneşti”, şi sperăm mai multe cărţi dedicate Crezului ortodox, istoriei şi vieţii Bisericii Ortodoxe Române.

În noaptea de 31 decembrie 2009 spre 1 ianuarie 2010, toţi suntem chemaţi să înălţăm rugăciuni de mulţumire (TE-DEUM) pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2009 şi să-I cerem ajutorul Său pentru a ne îmbogăţi cu faptele bune ale credinţei în anul nou 2010.

Să nu uităm în rugăciunile noastre nici pe românii din afara hotarelor României, care se bucură când simt preţuirea şi dragostea noastră a tuturor celor din ţară.
Să cultivăm darul unităţii naţionale şi al păcii între oameni, să fim harnici şi milostivi, să unim libertatea cu responsabilitatea pentru a săvârşi binele în jurul nostru.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou – 2010 şi Botezului Domnului, vă adresăm tuturor calde şi părinteşti doriri de pace şi sănătate, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună!


“Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl
şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”!
(II Corinteni 13, 13)
Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† D A N I E L
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE.

miercuri, 23 decembrie 2009

“Pasărea Colibri” - “Dintr-o carte” (una dintre piesele mele preferate)


Bugetul de Stat pentru 2010 a fost votat şi de foştii comunişti


Parlamentul Republicii Moldova a adoptat miercuri, 23 decembrie, în lectura a treia, finală, Bugetul de Stat pentru 2010.

Venituri: 15,3 miliarde de lei. Cheltuieli: 19,4 miliarde lei. Deficit: 4,1 miliarde lei.
Este scontat un Produs Intern Brut de 64,3 mlrd lei, în creştere cu 1,5 % faţă de anul 2009.
La stabilirea parametrilor bugetari a fost utilizat un curs de 12,53 lei pentru 1 USD şi o inflaţie de 5 %.
Cheltuielile cu caracter social vor depăşi 70% - nivel comparabil cu cel din anii trecuţi.

În ultima lectură, Bugetul a fost aprobat cu voturile deputaţilor din AIE, dar şi ale deputaţilor ex-comunişti (3 din 4 erau în şedinţă) care au părăsit de curând grupul parlamentar al PCRM.

Deputaţii comunişti, după dezbateri îndelungate asupra proiectului, au părăsit sala de şedinţe, sub pretextul că amendamentele lor nu au fost luate în seamă.

În aceeaşi şedinţă, Parlamentul adoptat Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2010 şi Legea privind fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru 2010.

De asemenea, Parlamentul a anulat restricţiile impuse de guvernarea comunistă la ocuparea funcţiilor publice pentru persoanele ce deţin cetăţenie multiplă.

Amănunte despre fostele restricţii –
aici.

Guvernul Boc a fost învestit de Parlament. Ministrul de Externe, diplomatul şi teologul Theodor Baconschi, are rădăcini basarabene


Parlamentul României a aprobat, miercuri, 23 decembrie, învestirea Guvernului Boc, cu 276 de voturi "pentru" şi 135 de voturi "împotrivă".
Anunţul a fost făcut de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Ludovic Orban. Votul a fost secret, cu bile.

Pentru a fi învestit, Guvernul avea nevoie de minimum 236 de voturi favorabile.

PDL, UDMR, grupul minorităţilor naţionale şi independenţii au împreună 240 de parlamentari, în urma recentelor demisii ale unor senatori şi deputaţi PSD şi PNL. PDL are 166 de deputaţi şi senatori, UDMR - 31, grupul minorităţilor are 18 deputaţi, iar din grupurile de independenţi fac parte 17 deputaţi şi opt senatori.

PNL are 77 de parlamentari, iar Alianţa PSD+PC are 153 de mandate de deputat şi senator.

Sursa: Mediafax

Lista miniştrilor: Ministrul Internelor: Vasile Blaga, Ministrul Afacerilor Externe: Theodor Baconschi, Ministrul Justiţiei: Cătălin Predoiu, Ministrul Economiei: Adriean Videanu, Ministrul Finanţelor Publice: Sebastian Vlădescu, Ministrul Transporturilor: Radu Berceanu, Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului: Daniel Funeriu, Ministrul Sănătăţii: Cseke Attila, Ministrul Culturii: Kelemen Hunor, Ministrul Mediului: Laszlo Borbely, Ministrul Apărării Naţionale: Gabriel Oprea, Ministrul Comunicaţiilor: Gabriel Sandu, Ministrul Muncii: Mihai Şeitan,Ministrul Agriculturii: Mihail Dumitru, Ministrul al Dezvoltării Regionale şi Turismului: Elena Udrea.
Notă: Ministrul de Externe, Theodor Baconschi, diplomat şi teolog ortodox român, are rădăcini basarabene, fiind fiul poetului Alexandru Baconsky. S-a născut la data de 14 februarie 1963, în oraşul Bucureşti.
Mai multe date din biografia sa găsiţi în caseta pentru comentarii.

Valentin Ceauşescu povesteşte cum i-a spus tatălui său că situaţia trebuie să se schimbe


Valentin Ceauşescu (foto), singurul fiu rămas în viaţă al fostului dictator Nicolae Ceauşescu, lăsat astfel să poarte povara trecutului familiei sale, a povestit că i-a spus tatălui său, la 21 decembrie 1989, că situaţia trebuie reformată imediat, relatează “The Irish Times”.

Valentin Ceauşescu îşi aminteşte cum protestele din România au ajuns în capitală la 21 decembrie 1989, când un discurs al tatălui său din balconul Partidului Comunist a fost primit cu dezaprobare de mulţime, de obicei obedientă. "Voiam ca lucrurile să fie reformate", spune el despre întâlnirea cu tatăl său din acea seară. "I-am spus că lucrurile trebuie să se schimbe chiar din ziua următoare, dacă va mai exista ziua următoare", a adăugat el.

Ceauşescu apreciază că tatăl său a estimat greşit ameninţarea la adresa regimului său, considerând că a fost ceva asemănător tentativei din 1968 orchestrată de sovietici pentru a-l face să se supună voinţei Kremlinului. "Dar nu au fost numai ruşii", spune el. "Lucrurile erau complet diferite până atunci. Tatăl meu nu mai avea aceeaşi autoritate sau încredere în rândul oamenilor ca în 1968".

După arestarea părinţilor săi, Valentin şi prietena sa, care acum îi este soţie, au plecat din Bucureşti, mergând să locuiască la un prieten. El a fost arestat la 25 decembrie, ziua în care părinţii săi au fost judecaţi sumar şi executaţi. "În seara aceea am fost dus la un complex militar şi am privit procesul şi execuţia la televizor (...). Îmi era ruşine, ruşine să fiu român (...). Nu e vorba despre cum îţi tratezi liderii, nu are nici o legătură. Este greu de descris, dar am avut sentimentul acesta când priveam, că este un fel de lucru murdar (...) că era ruşinos să priveşti asta", povesteşte el.

La fel ca mulţi alţi români, Valentin Ceauşescu crede că un grup de comunişti care se opuneau tatălui său sau căutau să obţină câştiguri personale a conspirat pentru a prelua puterea, sub acoperirea protestelor, folosind armata pentru a declanşa haosul sângeros în ţară, înainte de a se prezenta drept "Frontul Salvării Naţionale".

"Nu a fost o revoluţie sau un puci - aş descrie (situaţia) ca dezordine", a afirmat Ceauşescu. El este convins că atât Kremlinul reformator al lui Mihail Gorbaciov, cât şi alte Guverne din Europa de Est şi de Vest au sprijinit planurile pentru înlăturarea tatălui său.

Trăind într-o ţară încă bântuită de regimul tatălui său, de secretele revoluţiei şi de fantomele victimelor sale, Valentin Ceauşescu apreciază că schimbarea paşnică ar fi fost posibilă în România şi ar fi creat o naţiune mai puţin marcată de corupţie, suspiciuni şi recriminare. "Dar toţi ceilalţi au gândit altfel. Şi de aceea am ajuns aici", conchide el.


Sursa: Mediafax

marți, 22 decembrie 2009

Ion Iliescu spune că Băsescu nu poate reface relaţiile cu Rusia, dar că Geoană s-ar fi priceput


Ion Iliescu: Băsescu este un primitiv şi nu poate reface relaţiile cu Rusia
Într-un interviu acordat lui Veaceslav Samoşkin, corespondentul ziarului “Vremea Novostei” de la Moscova, Ion Iliescu este de părere că relaţiile României cu Federaţia Rusă s-ar fi îmbunătăţit dacă la alegerile prezidenţiale ar fi învins Mircea Geoană.

“El are experienţă diplomatică. Pentru el, caracteristica este deschiderea, are altă pregătire intelectuală decât Băsescu, a cărui gândire politică este primitivă. E adevărat, viaţa e plină de surprize – viaţa l-ar putea învăţa câte ceva pe actualul preşedinte”, crede Ion Iliescu.

“În ultimii 20 de ani, au avut loc contacte folositoare între România şi Rusia, dar asupra acestor relaţii şi-au lăsat amprenta prejudecăţile, în special din partea anumitor forţe politice. Este vorba de aversiunea românilor faţă de ruşi pentru că, la un moment dat, Rusia a rupt Basarabia, apoi nordul Bucovinei. Un rol l-a jucat şi problema încă nerezolvată a Tezaurului românesc, încredinţat spre păstrare Rusiei în anii 1916-1917.

Ambele ţări trebuie să se debaraseze de complexele istorice şi să dea dovadă de realism. Cu toţii ne îndreptăm spre o Europă unită, unde graniţele îşi vor modifica importanţa. Polonia şi Ungaria au avut, la rândul lor, probleme cu Rusia, dar în tot acest timp au dezvoltat pragmatic intense relaţii economice şi culturale cu Moscova.

Nouă ne-a lipsit înţelepciunea şi asta este urmarea presiunii forţelor conservatoare în viaţa politică a României. În politică nu te poţi lăsa ghidat de sentimentul de ură. Dar şi Rusia putea să dea dovadă de mai multă înţelegere. Iar acum, situaţia este şi mai complicată. Sudul Basarabiei şi regiunea Cernăuţi aparţin Ucrainei, unde sentimentul de nedreptate generat de istorie este şi mai puternic. Dialogul se dovedeşte mai dificil.

Dar pe mine mă îngrijorează anturajul lui Băsescu. Aceşti intelectuali, în loc să-i dezvolte orizontul de gândire, îl învaţă numai ce nu trebuie. Acum, după 20 de ani, el a descoperit pentru sine anticomunismul! Ce curaj poate fi asta să condamni, în termenii unui document special, comunismul în condiţiile în care el nu mai există şi nu mai reprezintă vreun pericol. Un astfel de document nu valorează nimic! Adevărata condamnare a sistemului comunist a venit din partea revoluţiei române, care a condus la prăbuşirea lui”, a explicat părintele “democraţiei originale” din România.
Sursa:
“Gardianul” (Autor: VIP)
Foto: Vladimir Putin cu Traian Băsescu

Federaţia Rusă doreşte un nou tip de cooperare în domeniul energiei, inclusiv în domeniul celei nucleare

Bruxellesul va negocia un acord de cooperare nucleară cu Rusia

Comisia Europeană va negocia un acord de cooperare privind “utilizarea paşnică” a energiei nucleare cu Rusia, după ce, la 22 decembrie, a primit un mandat în acest sens de la guvernele ţărilor membre ale Uniunii Europene, relatează AFP.
Rusia este un furnizor important de combustibil nuclear şi de servicii legate de ciclul de combustibil nuclear pentru exploatarea centralelor nucleare în spaţiul UE.
“Este vorba de o etapă importantă, care va da un nou elan relaţiilor între UE şi Rusia în domeniul energetic”, a comentat comisarul european pentru energie Andris Piebalgs, într-un comunicat.
Acordul vizează echivalarea normelor de securitate şi tehnice şi este destinat să faciliteze schimburile comerciale legitime între părţi, a mai spus acesta.
Mai multe ţări europene exploatează în prezent reactoare de concepţie sovietică şi alte reactoare sunt prevăzute, aminteşte Comisia Europeană, subliniind că “neproliferarea nucleară” constituie unul din aspectele importante ale relaţiilor bilaterale UE-Rusia.
Energia nucleară reprezintă aproximativ o treime din electricitatea şi două treimi din energia alternativă în UE (hidraulică, eoliană, solară etc), cu 146 de centrale nucleare în exploatare, menţionează Bruxellesul.
În Rusia, 40 de centrale nucleare se află în regim de exploatare sau în construcţie, iar până în 2030 autorităţile ruse plănuiesc construcţia a 44 de noi centrale atomice.
Comunitatea europeană de energie atomică (Euratom) a încheiat deja acorduri de cooperare nucleară cu SUA, Canada, Australia, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina şi Japonia şi China.

Rusia propune o nouă bază juridică de cooperare internaţională în sfera energetică

Rusia propune crearea unei noi baze juridice pentru cooperare internaţională în domeniul energetic, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la 22 decembrie, la Taşkent, în capitala Uzbekistanului.
“Securitatea energetică globală - este o temă actuală pentru noi toţi. Importanţa energeticii creşte, ea a devenit o componentă a securităţii economice şi în general a securităţii internaţionale”, a afirmat şeful diplomaţiei de la Moscova, într-un discurs rostit la Academia de studii economice şi diplomatice din Taşkent.
“De aceea, Rusia, ca lider mondial în producţia de petrol şi gaze naturale, a făcut din securitatea energetică una din temele-cheie ale primei ei preşedinţii a G8, în 2006”, a adăugat Serghei Lavrov. El a subliniat că, la summitul Grupului statelor puternic industrializate de la Sankt Petersburg din 2006, participanţii au reuşit să cadă de acord asupra documentelor privind strategia de dezvoltare a energeticii mondiale şi a planului realizării acesteia, fiind totodată confirmată responsabilitatea egală a ţărilor furnizoare, a celor de tranzit şi a utilizatorilor de resurse energetice.
“Acum, trebuie continuată realizarea acestor înţelegeri. Rusia a propus, pe baza principiilor indicate, construirea unei noi baze juridice de colaborare internaţională în sfera energetică”, a mai declarat ministrul rus, apreciind că “energia are legătură directă cu securitatea şi dezvolarea în lumea modernă de astăzi”.

Sursa:
Agerpres

Columbia îl ironizează pe Hugo Chavez: “L-a confundat pe Moş Crăciun cu un avion spion”

Ministrul Apărării de la Bogota a afirmat că trupele venezuelene au confundat sania lui Moş Crăciun cu un avion spion, respingând acuzaţiile lui Hugo Chavez despre existenţa unor avioane fără pilot deasupra Venezuelei, transmite “Washington Times”.

Chavez a acuzat, la 20 decembrie, Statele Unite că o dronă americană a violat spaţiul aerian venezuelean şi a cerut armatei să doboare orice aparat spion.

Pentagonul a refuzat să comenteze afirmaţiile lui Hugo Chavez.

Ministrul columbian al Apărării, Gabriel Silva, şi comandantul forţelor armate, Freddy Padilla, au afirmat că avioanele columbiene nu pot să efectueze misiuni de spionaj de genul celor descrise de Hugo Chavez.

“Columbia nu are o astfel de capacitate. Poate că soldaţii venezueleni au confundat sania lui Moş Crăciun cu un avion spion”, a declarat Silva.

La rândul său, Padilla a afirmat că ţara sa nu deţine decât câteva drone mici, folosite pentru monitorizarea conductelor de petrol şi a altor instalaţii, pentru a prevenii sabotajele. El a afirmat că avioanele fără pilot deţinute de Columbia nu sunt înarmate.

Hugo Chavez a acuzat în numeroase ocazii Columbia pentru că a permis Statelor Unite să-şi folosească bazele militare pentru a pregăti un posibil atac împotriva Venezuelei. Atât oficialii americani, cât şi cei columbieni au respins acuzaţiile, afirmând că prezenţa militară americană se limitează doar la ajutorul dat soldaţilor din Columbia în combaterea traficului de droguri.

Preşedintele columbian Alvaro Uribe a afirmat în repetate rânduri că Venezuela îi găzduieşte pe liderii rebeli columbieni.

Sursa:
HotNews.ro

Copiii dintr-un oraş din Serbia i-au împiedicat pe drumari să înlăture zăpada de pe străzi

Zeci de copii dintr-un oraş aflat în sudul Serbiei au ridicat pe străzi baricade din sănii pentru a-i împedica pe angajaţii de la compania de drumuri să arunce cu sare şi să topească zapada, a relatat AFP, citând agenţia de presă Beta.
Susţinuţi de părinţii lor, copiii au intrat iniţial într-o altercaţie verbală cu drumarii din localitatea Kursumlija. Lucrurile au degenerat însă, iar copii au aruncat cu artificii în maşinile angajaţilor de la drumuri, după care au ridicat baricade din sănii.
AFP precizează că poliţiştii au intervenit şi i-au împrăştiat pe copii, înainte de a îndepărta baricadele.
Drumarii au cerut oficialilor locali să aleagă o stradă în fiecare cartier care să fie închisă traficului şi unde copiii să se poată da cu săniuţele.
Sursa: HotNews.ro
Notă: Serbia, ţara cu cei mai mulţi locuitori din Balcanii de Vest, şi-a depus oficial marţi, 22 decembrie, la Stockholm, candidatura la Uniunea Europeană.
Foto: BBC şi „Daily Mail” (n-am găsit poze de la evenimentul din Serbia)

Viorel Hrebenciuc a dorit să afle părerea lui Theodor Baconschi despre definiţia “România – Grădina Maicii Domnului”

Comisiile Parlamentului au avizat favorabil, marţi, 22 decembrie, toate cele 15 propuneri de miniştri în Cabinetul Emil Boc. Miercuri, 23 decembrie, senatorii şi deputaţii urmează să se pronunţe prin vot asupra învestirii Cabinetului.

Lista miniştrilor: Ministrul Internelor: Vasile Blaga, Ministrul Afacerilor Externe: Theodor Baconschi, Ministrul Justiţiei: Cătălin Predoiu, Ministrul Economiei: Adriean Videanu, Ministrul Finanţelor Publice: Sebastian Vlădescu, Ministrul Transporturilor: Radu Berceanu, Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului: Daniel Funeriu, Ministrul Sănătăţii: Cseke Attila, Ministrul Culturii: Kelemen Hunor, Ministrul Mediului: Laszlo Borbely, Ministrul Apărării Naţionale: Gabriel Oprea, Ministrul Comunicaţiilor: Gabriel Sandu, Ministrul Muncii: Mihai Şeitan,
Ministrul Agriculturii: Mihail Dumitru, Ministrul al Dezvoltării Regionale şi Turismului: Elena Udrea.

În cadrul audierilor, Viorel Hrebenciuc (PSD, cel care a lansat teoria cu legătura dintre Traian Băsescu şi Flacăra Violet) l-a întrebat pe Teodor Baconschi (foto), cum vede, din perspectiva pregătirii teologice, afirmaţia Papei Ioan Paul al doilea că România este Grădina Maicii Domnului. Ministrul desemnat a răspuns că Sfântul Părinte a făcut "un compliment mariologic pur" şi "un elogiu României".

Iată ce relatează Mediafax:

Viorel Hrebenciuc a spus că doreşte să afle "viziunea" lui Teodor Baconschi, din perspectiva pregătirii profesionale, despre afirmaţia Papei Ioan Paul al II-lea în vizita sa în România referitoare la faptul că această ţară este "Grădina Maicii Domnului".
Ministrul desemnat a încercat să evite acestă întrebare, dar i s-a atras atenţia să nu ocolească subiectul.
"Întrucât s-a evocat cu atâta largheţe un referenţial ezoteric supranatural mistic paranormal, sincer, cred că Papa ne-a făcut un compliment mariologic pur şi simplu, ştiind că creştinismul răsăritean are o evlavie particulară pentru Maica Domnului. A făcut un elogiu României în acest fel", a răspuns Baconschi, după care a continuat: "Poate ar trebui să schimbăm ceva în felul nostru de a dialoga şi de a ne raporta unii la alţii, pentru ca ceea ce a spus Papa atunci să devină o profeţie realizată, nu doar un compliment de moment".
Ulterior, reprezentantul PDL Octavian Bot a spus că pregătirea profesională şi diplomatică îl fac compatibil cu orientarea politică a partidului care l-a propus, respectiv PDL.
"În legătură cu spusele Sfântului Părinte, eu zic să ne bucurăm că nu a exclamat, într-o exprimare lumească, «Mare este grădina lui Dumnezeu!»", a conchis Bot.

Teodor Baconschi a declarat, la audierile din comisiile parlamentare, că va încerca relansarea relaţiei bilaterale cu Rusia, care este "extrem de importantă", adăugând că România nu poate ignora Rusia, dar nici Rusia nu poate ignora că România este frontiera de est a UE şi NATO.
Amănunte – pe
Mediafax.

Un preot din Marea Britanie sfătuieşte persoanele sărace să fure din supermarket, dar nu şi din magazinele mici, deţinute de familii


Un preot anglican din Marea Britanie i-a sfătuit pe credincioşi, în cursul unei slujbe, să fure din supermarketuri, sugerând că acest lucru este permis celor aflaţi în "situaţii disperate" pentru a nu muri de foame, relatează Daily Mail în ediţia electronică.

Pastorul Tim Jones a spus că furtul din magazine este de preferat furtului prin efracţie, tâlhăriilor sau practicării prostituţiei. Potrivit acestuia, credincioşii nu ar încălca astfel a opta poruncă ("să nu furi") deoarece le este permis celor "aflaţi în situaţii disperate să ia mâncare pentru a nu muri de foame".

Sfatul său a fost criticat ferm de poliţie şi de parlamentari. Părintele Jones, în vârstă de 42 de ani, făcea referire la Fecioara Maria şi la naşterea lui Iisus Hristos, discutând în cele din urmă cât de dificil întâmpină persoanele sărace Crăciunul.

"Sfatul meu, în calitate de preot creştin, este să fure din magazine" şi "i-aş îndemna să nu fure din magazine mici, deţinute de familii, ci din lanţuri mari naţionale , ţinând cont că (aceste) costuri vor fi plătite în cele din urmă de noi sub forma unor preţuri mai mari", a afirmat el în cadrul slujbei oficiate în oraşul York.

Potrivit Daily Mail, Jones le-a spus credincioşilor " să nu ia mai mult decât au nevoie". "Dau acest sfat cu inima grea. Nu vreau ca afirmaţiile mele să fie interpretate greşit ca un simplu îndemn pentru a fura din magazine", a adăugat el.

Parlamentarul conservator Anne McIntosh a pledat în Parlament pentru aplicarea unor sancţiuni mai dure asupra celor care fură din magazine deoarece, potrivit acesteia, "furtul din magazine este o infracţiune comisă împotriva întregii comunităţi locale şi a societăţii". De asemenea, purtătorul de cuvânt al poliţiei din North Yorkshire a declarat că "furtul din magazine este o infracţiune şi justicarea unei asemenea acţiuni în orice circumstanţe reprezintă (un gest) foarte iresponsabil".

Sursa:
Mediafax

Biserica Ortodoxă Română îi pomeneşte pe Eroii Revoluţiei din Decembrie 1989


În zilele de 21, 22 şi 23 decembrie 2009, la cimitirele, monumentele şi troiţele închinate eroilor din Decembrie 1989 din întreaga ţară, ierarhi, preoţi şi diaconi înalţă rugăciuni de pomenire a celor care în urmă cu douăzeci de ani şi-au dat viaţa pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român, informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

În Bucureşti, slujbe de pomenire a eroilor din decembrie 1989 vor fi oficiate la biserica şi troiţa din cimitirul Eroilor Tineri, troiţele de la Piaţa Universităţii şi Piaţa Romană, la Monumentul pentru cinstirea Eroilor Revoluţiei, la Radio şi Televiziune, Monumentul Eroilor Jandarmi – Aeroportul “Henri Coandă-Otopeni”, precum şi în alte locuri în care ei şi-au jertfit viaţa.

La Catedrala patriarhală a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor din Decembrie 1989, astăzi, 22 decembrie 2009, începând cu ora 12.00, după Sfânta Liturghie.

Este cunoscut că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în bisericile şi mănăstirile din ţară şi din străinatate, să fie pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului roman.
Foto: Mediafax

În premieră, Republica Moldova şi UE au adoptat o Declaraţie comună

Pentru prima dată în istoria relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, părţile au adoptat, la 21 decembrie, o Declaraţie comună, în care sunt susţinute aspiraţiile Republicii Moldova de integrare europeană şi menţionate acţiuni în vederea apropierii ei de UE.

De la Serviciul de presă al Guvernului:

Pe data de 21 decembrie 2009, la Bruxelles s-a desfăşurat reuniunea a XI-a a Consiliului de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană

Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de Vlad FILAT, Prim-ministru al Republicii Moldova. Din delegaţie au mai făcut parte Iurie LEANCĂ, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi Natalia GHERMAN, viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Părţile au discutat cooperarea moldo-comunitară în domeniul democraţiei şi drepturilor omului, colaborarea economică şi sectorială, aspecte legate de justiţie, libertate şi securitate. Consiliul a salutat agenda Guvernului Republicii Moldova orientată spre reforme europene şi a apreciat primele acţiuni ale Guvernului în reformarea democratică şi social-economică a ţării.
La reuniune, pentru prima dată în istoria relaţiilor RM-UE, a fost adoptată o declaraţie comună în care sînt susţinute eforturile Republicii Moldova şi menţionate acţiuni în vederea apropierii ţării noastre de UE. Printre acestea se numără lansarea negocierilor privind Acordul de Asociere şi, în acest context, determinarea părţilor de a face paşi concreţi în vederea creării zonei de liber schimb cuprinzător şi aprofundat. Părţile au declarat intenţia de a lansa în anul 2010 dialogul cu privire la liberalizarea regimului de vize. UE va detaşa la începutul anului viitor o misiune de evaluare a condiţiilor necesare pentru iniţierea dialogului în acest sens.
În declaraţia comună, UE a recunoscut aspiraţiile europene ale Republicii Moldova.
De asemenea, a fost discutată problematica transnistreană şi confirmată continuarea cooperării în căutarea unei soluţii viabile pentru conflictul transnistrean.
Pe parcursul vizitei la Bruxelles, Prim-ministrul Republicii Moldova Vlad FILAT a semnat cu Benita FERRERO-WALDNER un Memorandum de înţelegere cu privire la acordarea de către UE a asistenţei consultative Guvernului Republicii Moldova. În acest scop, UE va delega un grup de consilieri de rang înalt în instituţiile-cheie ale Republicii Moldova, care vor ajuta autorităţilor moldoveneşti să elaboreze şi să implementeze politici sectoriale în domeniul integrării europene.


Prim-ministrul Vlad FILAT şi Secretarul de stat pentru afaceri externe al Suediei, Frank BELFRAGE, ţara căruia deţine Preşedinţia UE, au susţinut la Bruxelles o conferinţă de presă

Conferinţa de presă a avut loc imediat după ce s-a desfăşurat reuniunea a XI-a a Consiliului de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană, în cadrul căreia părţile au semnat o Declaraţie comună.
La conferinţa de presă au participat vicepremierul Iurie LEANCĂ, ministrul al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Kalman MIZSEI, Reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, alţi oficiali europeni.
Frank BELFRAGE a declarat că Republica Moldova se află pe calea reformelor democratice şi s-a arătat convins de faptul că echipa condusă de Prim-ministrul Vlad FILAT va face faţă provocărilor.
“Declaraţia semnată astăzi este un nou punct de pornire în relaţia dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care va fi una ambiţioasă şi constructivă”, a precizat Frank BELFRAGE.
Oficialul european a spus că Republica Moldova este vecinul Uniunii Europene şi este firesc ca relaţia UE-RM să se consolideze.
Vlad FILAT a declarat că, în cadrul Reuniunii, Republica Moldova a obţinut ce şi-a dorit cel mai mult - o nouă relaţie cu Uniunea Europeană.
„Republica Moldova şi Uniunea Europeană vor iniţia în 2010 negocierile pe marginea unui Acord de asociere şi privind liberalizarea regimului de vize, ceea ce pentru noi este foarte important”, a spus Premierul.
Vlad FILAT s-a arătat convins de faptul că, într-un viitor previzibil, cetăţenii Republicii Moldova vor beneficia de toate drepturile cetăţenilor europeni.
Premierul a apreciat înalt activitatea Centrului comun de vize, deschis la Chişinău cu suportul Uniunii Europene. Vlad Filat a spus că activitatea Centrului este extrem de utilă şi necesită să fie redimensionată în vederea aderării mai multor state europene.


Prim-ministrul Vlad FILAT a avut o întrevedere cu Herman VAN ROMPUY, Preşedinte al Consiliului European

Întrevederea a avut loc la Bruxelles unde Premierul se află pentru a participa reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană.
Prim-ministrul a menţionat, în cadrul întrevederii, că noua guvernare a Republicii Moldova s-a angajat într-un amplu proces de reforme şi acţiuni concrete în vederea modernizării instituţiilor statului şi implementării standardelor şi valorilor europene.
Vlad FILAT a spus că este recunoscător Uniunii Europene pentru deschiderea fără precedent faţă de Republica Moldova, ceea ce determină guvernarea de la Chişinău să fie şi mai fermă în procesul de integrare europeană.
Prim-ministrul a menţionat importanţa asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova, precum şi a suportului în vederea consolidării capacităţilor administrative.
Vlad FILAT a făcut şi o trecere în revistă a relaţiilor cu ţările vecine, menţionînd îmbunătăţirea considerabilă a acestora în ultimul timp.
Herman VAN ROMPUY a spus că pentru viitorul Republicii Moldova este extrem de important angajamentul pro-european şi pro-reformist al Guvernului de la Chişinău.
Oficialul a declarat că determinarea şi voinţa politică a Guvernului de a avansa pe calea reformelor şi a integrării europene va contribui la soluţionarea problemelor cu care se confruntă ţara în prezent.
Preşedintele Consiliului European a menţionat că UE trebuie să susţină Republica Moldova în realizarea perspectivei de integrare europeană, inclusiv prin acţiuni concrete care ar materializa voinţa politică de ambele părţi.

Sursa:
Serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova
21 decembrie 2009

Guvernul Filat a alocat 145 de mii de lei pentru tratamentul deputatului comunist Vladimir Eremciuc


Hotărârea a fost semnată de premierul Vlad Filat şi ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa, la 14 decembrie şi publicată în „Monitorul Oficial” din 18 decembrie. Banii au fost alocaţi din Fondul de rezervă al Guvernului.

Deocamdată, nimeni nu spune ce probleme de sănătate are deputatul comunist
Vladimir Eremciuc (născut în 1951). Poate, chiar se află într-o situaţie disperată şi trebuie ajutat de către stat. Să admitem şi această variantă. Totuşi, este un caz ieşit din comun alocarea banilor publici pentru tratamentul unui demnitar.

În anii trecuţi, se auzea că partidele îşi sprijină financiar membrii cu probleme serioase de sănătate. Despre Partidul Comuniştilor se spune că ar fi o formaţiune din care fac parte oameni foarte bogaţi. Chiar să nu le fi păsat de sănătatea tovarăşului lor Eremciuc?

De ce Guvernul nu şi-a mediatizat hotărârea, mai ales că este perioada „Caravanei de Crăciun” şi a campaniei „Dăruieşti şi câştigi”?

Vitalia Pavlicenco, preşedinte al Partidului Naţional Liberal, a scris prima,
pe blogul ei, la 21 decembrie, despre hotărârea Guvernului. “Comuniştii trebuie traşi la răspundere sau trataţi de bolile pe care le-au dobândit “muncind din greu” contra românilor din R. Moldova?”, întreabă preşedintele PNL.

Şocant lucru: unii vizitori ( sau „postaci de serviciu”?) au criticat-o vehement, acuzând-o că atacă Guvernul Filat.

Să înţelegem că mai există „democraţi” care ar prefera ca societatea să nu cunoască ce decizii ia guvernarea? În acest caz, de ce s-a mai strigat „Jos cenzura” pe la mitingurile anticomuniste din centrul Chişinăului?

Vitalia Pavlicenco a presupus că mass-media care-l sprijină pe Filat nu va scrie pe acest subiect. Portalul „Unimedia” a preluat articolul ei la rubrica
„Blogosfera”.

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 821
din 14.12.2009
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188 art Nr : 907

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat 145,1 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratamentul domnului Vladimir Eremciuc.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 821. Chişinău, 14 decembrie 2009.


Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 821
от 14.12.2009
о выделении финансовых средств
Опубликован : 18.12.2009 в Monitorul Oficial Nr. 187-188 статья № : 907


Министерству финансов выделить Лечебно-санаторной и восстановительной ассоциации Государственной канцелярии из резервного фонда Правительства 145,1 тыс. леев для покрытия расходов, связанных с предоставлением медицинской помощи г-ну Владимиру Еремчуку.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Владимир ФИЛАТ
Контрассигнует:
министр финансов Вячеслав НЕГРУЦА

№ 821. Кишинэу, 14 декабря 2009 г.

luni, 21 decembrie 2009

Traian Băsescu şi-a început al doilea mandat de preşedinte al României. Dumnezeu să binecuvânteze acest început, pe români şi România!

“Crearea premiselor favorabile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană va reprezenta o prioritate a noului meu mandat.”
- din discursul preşedintelui României, Traian Băsescu, la ceremonia de depunere a jurământului în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului României (Palatul Parlamentului, 21 decembrie 2009)
Preşedintele Traian Băsescu a depus, luni, 21 decembrie 2009, jurământul în faţa Parlamentului, pentru al doilea mandat de cinci ani la Cotroceni.
Băsescu este primul preşedinte al României care a câştigat al doilea mandat consecutiv în baza Constituţiei în vigoare.

Depunerea jurământului a fost precedată de anunţul preşedintelui Curţii Constituţionale, Ioan Vida, care a menţionat că instanţa constituţională a validat, cu unanimitate de voturi, alegerea lui Traian Băsescu în funcţia de preşedinte al României.

De asemenea, depunerea jurământului a fost precedată de oficierea unui scurt moment religios de către Î.P.S. Patriarhul Daniel, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Înainte de a lua cuvântul, Traian Băsescu a sărutat crucea întinsă de Patriarhul Daniel şi l-a îmbrăţişat pe acesta, relatează "Mediafax".


După ceremonia desfăşurată la Palatul Parlamentului, Traian Băsescu a participat la ceremonialul de învestire în cel de-al doilea mandat, care s-a desfăşurat pe platoul “Marinescu” al Palatului Cotroceni.

A fost intonat imnul de stat, şeful statului fiind întâmpinat de garda de onoare. El a făcut trecerea în revistă a gărzii şi a dat salutul, după care militarii au defilat prin faţa preşedintelui.


După ceremonie, preşedintele s-a urcat în maşina oficială, care l-a transportat spre intrarea în Palatul Cotroceni, unde a fost întâmpinat, în hol, de consilierii de stat şi prezidenţiali.
Şeful statului a dat mâna cu consilierii săi. Apoi a urcat în birou, moment în care a salutat şi membrii cabinetului.

Tot astăzi, 21 decembrie, s-a desfăşurat ceremonialul cu prilejul încheierii primului mandat de preşedinte al României, la Palatul Cotroceni.


Pentru primul mandat de şef al statului, Traian Băsescu a depus jurământul la 20 decembrie 2004. Atunci, el a fost binecuvântat de Preafericitul Patriarh Teoctist, cu care a avut şi o scurtă discuţie, după care a depus jurământul.

Date biografice: Traian Băsescu s-a născut la 4 noiembrie 1951, în oraşul Basarabi, jud. Constanţa. Starea civilă: căsătorit. Religia: ortodox. Nationalitatea: română. Cetatenia: română. Limbi străine: engleza.
Mai multe poze: presidency.ro

PLDM a adoptat doctrina conservatoare, doreşte regim prezidenţial şi alegeri anticipate


Formaţiunea a adoptat doctrina conservatoare la cel de-al treilea congres al său, desfăşurat la 19 decembrie. Deşi are cuvântul "liberal" în titulatură, încă de la fondare, în decembrie 2007, PLDM a avut doctrină populară.

„Noi n-am schimbat platforma politică a partidului. De la bun început am spus că avem o doctrină populară. Doctrina conservatoare este parte integrantă a doctrinei populare”, a explicat preşedintele Partidul Liberal Democrat din Moldova, premierul Vlad Filat. În opinia sa, „la următoarele alegeri, PLDM va fi cel mai important partid”.

La congres, PLDM a reconfirmat că doreşte alegeri parlamentare anticipate şi transformarea Republica Moldova în republică prezidenţială. Filat a menţionat, însă, că forma de guvernare va fi decisă în urma discuţiilor şi compromisului cu partenerii din Alianţa pentru Integrarea Europeană (coaliţia de guvernare).

Republica Moldova nu a avut niciodată un regim prezidenţial. În 2000, ex-preşedintele Petru Lucinschi a dorit trecerea de la regimul semiprezidenţial de guvernare la unul prezidenţial, care să-i asigure vaste împuterniciri, dar grupurile parlamentare i-au replicat prin adoptarea regimului parlamentar – unul în care deputaţii îl aleg pe şeful statului. În cadrul unui regim semiprezidenţial sau prezidenţial, şeful statului este ales prin vot direct.
Amănunte: Ce formă de guvernare doreşte AIE?

Premierul Vlad Filat a împlinit 40 de ani în 2009 şi, conform Constituţiei, poate candida pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.
Amănunte: Vlad Filat a împlinit 40 de ani

Spre deosebire de PLDM şi liderul acestuia, Mihai Ghimpu, preşedinte al Partidului Liberal, preşedinte al Parlamentului şi preşedinte interimar al Republicii Moldova, s-a pronunţat pentru evitarea alegerilor anticipate. Ghimpu optează pentru adoptarea unei noi constituţii, care să reducă de la 61 la 52 numărul de voturi necesar pentru alegerea şefului statului şi care să nu mai oblige la dizolvarea actualului parlament, urmând ca respectiva prevedere să fie aplicată abia următoarei legislaturi.

Comisia pentru Reforma Constituţională, formată prin decret prezidenţial, urmează să elaboreze un set de recomandări. În baza acestora, AIE îşi va determina poziţia.
Amănunte: Ultima soluţie - noua constituţie

sâmbătă, 19 decembrie 2009

OZN-ul piramidal de la Moscova – obiect real sau hologramă? Alte variante de răspuns?Aparat de zbor neprezentat oficial sau proiecţie holografică? Aceste două ipoteze sunt avansate de „realişti” referitor la identitatea ozn-ului filmat deasupra Kremlinului. Totodată, numeroase persoane de pe întregul mapamond comentează că era o navă extraterestră masivă, de felul celei din „Star Wars”.
„Piramida” a fost văzută de moscoviţi la 10 decembrie, chiar a doua zi după ce pe cerul Norvegiei apăruse o
„spirală de lumină”, despre care s-a presupus că ar fi consecinţa lansării eşuate a unei rachete ruseşti. Dar a cui „operă” să fie OZN-ul care a dominat din văzduh, cu insolenţă, Piaţa Roşie?

Presa internaţională a relatat despre fenomenul de la Moscova abia la 18 decembrie. Mi-am explicat întârzierea prin faptul că importante agenţii de ştiri din Rusia au neglijat subiectul. În schimb, pe Internet au fost postate filmuleţe chiar în acea zi, iar oamenii continuă
să comenteze fenomenul. Obiectul Zburător Neidentificat a stat câteva ore în văzul oamenilor – a fost filmat şi pe timp de noapte, şi dimineaţa.

Nick Pope, un expert militar britanic în OZN-uri, a declarat pentru „Daily Mail” că l-au „fascinat înregistrările, care sunt unele dintre cele mai interesante pe care le-a văzut vreodată”. El nu crede că obiectul a fost doar o reflexie sau o hologramă. Şi dacă a fost un obiect real, avea o lăţime de 1,5 kilometri, potrivit expertului.
„Extratereştrii”, în slujba serviciilor secrete

Recent, am privit un documentar rusesc despre rivalitatea dintre serviciile secrete sovietice şi cele americane în perioada Războiului Rece. Printre alte cazuri, mai prozaice, a fost relatat următorul: în anii 60, SUA erau interesate să extragă petrol în zona râului Orinoco, din Venezuela (nordul Americii de Sud), dar petroliştii nu puteau începe lucrările din cauza unui trib de aborigeni. Pentru a-i determina să treacă paşnic cu traiul în altă parte, serviciile secrete americane au angajat doi lingvişti care cunoşteau dialectul localnicilor şi i-au trimis în misiune. Agenţii au coborât dintr-un elicopter, s-au prezentat drept „mesageri din Calea Lactee” şi, până la urmă, au reuşit să convingă căpeteniile comunităţii că trebuie să-şi aleagă un nou loc de trai, pentru că, în caz contrar, îi ameninţă o mare tragedie.

Există numeroase relatări despre întâlniri şi discuţii pe teritoriul SUA cu „extratereştri” bine intenţionaţi, blonzi, înalţi, cu trăsături corecte şi chiar frumoase, care vorbesc engleza... cu accent german.

Obiectele zburătoare neidentificate (discurile zburătoare) sunt văzute frecvent, dar rămâne un mister identitatea piloţilor.
Unii susţin că deja există tehnologia care permite proiectarea hologramelor din sateliţi. Se glumeşte că, în următorii ani, vom privi “desene animate” pe cer, că vom vedea lucruri care, de fapt, nu există.

Potrivit sfinţilor părinţi, Dumnezeu a creat 99 de specii angelice (îngeri, dintre care o treime “au căzut”), apoi, printr-o lucrare specială, l-a creat pe Om (Adam).
Iisus Hristos povesteşte parabola cu “a suta” oaie pierdută, în căutarea căreia porneşte păstorul.

(Pentru a-l recupera pe om, pe Pământ s-a întrupat El, Dumnezeu-Cuvântul, Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul.)

NASA ne pregăteşte moral. Pentru ce?

vineri, 18 decembrie 2009

Vaclav Havel despre „noul tip de dictatură, mai sofisticată decât comunismul” din Federaţia Rusă


Iată cum caracterizează Vaclav Havel, ex-preşedinte al Cehiei şi Cehoslovaciei, actuala situaţie din Federaţia Rusă:
„Numeroasele mele discuţii cu oameni din această ţară şi vizitele la Moscova mi-au confirmat că acolo a apărut un nou tip de democraţie de manipulare sau un nou tip de dictatură, care, în opinia mea, este mult mai sofisticată decât comunismul.
Puteţi observa acest fapt în încercările, insesizabile la prima vedere, ale Rusiei de a-şi reface sferele de influenţă. Bineînţeles, în acest scop nu sunt folosite enormele forţe armate ruseşti, dar se fac tentative de exercitare a presiunilor - de ordin politic şi economic. Marile companii ruseşti cumpără firmele noastre şi puterea economică a Rusiei creşte, la fel cum creşte, în consecinţă, influenţa politică.
Noi nu avem nevoie de conflicte cu Rusia. Atitudinea noastră faţă de ea trebuie să fie la fel ca faţă de ceilalţi parteneri. Dar, cu certitudine, trebuie să ştim cum să exprimăm ceea ce gândim şi nu putem permite să fim intimidaţi. Dacă ne vor spune că încetează să ne furnizeze gaze sau petrol, trebuie să învăţăm a le spune: „Păstraţi-le pentru voi”. Mai bine să consumăm mai puţină electricitate şi căldură, decât să admitem să fim şantajaţi”.

Vaclav Havel a exprimat aceste opinii într-un interviu acordat publicaţiei americane
"Foreign Policy”.
(Traducerea în română îmi aparţine)

În rusă:
„Мои многочисленные беседы с людьми в этой стране, поездки в Москву подтверждают, что там зародился особый новый тип манипулятивной демократии или некоторый новый тип диктатуры, который кажется мне более изощренным, чем коммунизм. Вы можете наблюдать это в не заметных на первый взгляд попытках России восстановить сферы влияния. Конечно, для этого не используются огромные российские армии, но вместо этого предпринимаются попытки оказать давление – политическое и экономическое. Крупные российские компании скупают наши фирмы, и экономическая мощь России растет, как растет и связанное с этим политическое влияние.
Нам не нужны конфликты с Россией. Мы должны относиться к ней как к любому другому нашему партнеру. Но мы определенно должны знать, как нам высказать то, что мы думаем, и мы не может позволить себя запугать. Если они скажут нам, что перестанут давать нам газ или нефть, то мы должны научиться говорить им: «Оставьте все это себе». Лучше мы будем использовать меньше света и меньше тепла, чем позволим нас шантажировать.” - Вацлав Гавел


În engleză:
“Many of my talks with Russian personalities plus my visits to Moscow confirm to me that what is being born there is a special new type of manipulative democracy, or some new type of dictatorship that is far more sophisticated than communism.
You can see it in Russia's inconspicuous efforts to re-establish its spheres of influence. Of course, no great Russian armies are being raised for this purpose anymore, but it is being attempted by various pressures, political and economic. Their large companies are slowly buying our firms, and their economic might is growing and related to that, their political influence.
We certainly don't need conflicts with Russia. We must deal with her like with any other partner. But we definitely have to know how to say what we think, but we cannot allow ourselves to be intimidated. When they tell us that they will not give us gas or oil, then we will have to learn how to tell them, "you can keep it."
It would be better to use less light and less heat than to allow them to blackmail us.” - Vaclav Havel

joi, 17 decembrie 2009

Traian Băsescu şi Flacăra Violet a Transmutării şi Libertăţii – PSD a găsit o nouă explicaţie pentru victoria preşedintelui României


În timp ce în Republica Moldova a ieşit în evidenţă interesul unor fruntaşi din Partidul Comuniştilor pentru numerologie, fruntaşi ai Partidului Social Democrat din România afişează preocupări pentru domenii mult mai subtile.

Strategul PSD, Viorel Hrebenciuc, susţine că preşedintele Traian Băsescu ar fi avut succes în dezbaterea cu Mircea Geoană dinaintea turului II al alegerilor prezidenţiale datorită... Flăcării Violet a Transmutării şi Libertăţii.

La 15 decembrie, Hrebenciuc
(foto) a declarat la „Antena 3” că a acceptat ca dezbaterea Băsescu - Geoană să aibă loc într-o zi de joi, chiar dacă ştia că în această zi a săptămânii preşedintele României este în forţă.
Strategul PSD susţine că joia este ziua Flăcării Violet, iar Băsescu a purtat mai mereu violet în campania electorală, inclusiv un pulover de această culoare, iar politicienii din PD-L aveau şi ei vestimentaţie şi cravate violet. „Eu cred în ezoterism”, a declarat Hrebenciuc.

Potrivit Realitatea.net, declaraţia politicianului din PSD ar fi trecut neobservată de publicul larg, dacă nu ar fi fost remarcată pe
blogul ei de jurnalista Sorina Matei. Jurnalista de la „Antena” susţine că Hrebenciuc „chiar crede în clarvăzători, în iniţiaţi”, iar în PSD se spune „că şi Mircea Geoană a început să credă, de ceva timp, în asemenea chestii”.

Realitatea TV a dezvoltat
subiectul, exlicând şi ce înseamnă Flacăra Violet în opinia ezotericilor sau, mai exact, a celor care îşi spun „lucrători în lumină”. Iată o definiţie: „o energie spirituală concentrată în special pe curăţare şi protecţie energetică, poate vindeca suferinţele fizice şi emoţionale şi participă, extrem de eficient, în procesul evoluţiei spirituale a omenirii”.

Şi agenţia „Mediafax” a găsit o
explicaţie: „La fel cum lumina soarelui trece printr-o prismă refractându-se în cele şapte culori ale curcubeului, aşa lumina spirituală se manifestă sub forma a şapte raze, fiecare având culoarea, frecvenţa şi calitatea Conştiinţei Hristice. Raza violetă este cunoscută sub numele de „a şaptea rază”, iar atunci când o invocaţi, ea va coborî în inima dumneavoastră unde va forma Calităţile Hristice ale compasiunii, iertării, dreptăţii, libertăţii, dar şi transmutării”.

Hrebenciuc a confundat zilele razelor

Din informaţiile pe care le-am găsit pe Internet, rezultă, însă, că strategul PSD a confundat zilele şi razele. Realitatea TV citează o explicaţie oferită de site-ul „Lucrătorul în Lumină”, dar scapă din vedere că, potrivit acestei surse, ezotericii afirmă că
sâmbăta, dar nu joia, cum spune Hrebenciuc, este ziua Flăcării Violet. Joia, potrivit site-ului, este ziua Razei Aurii a Reînvierii.

De ce să nu fi folosit Traian Băsescu energiile acestei raze, dacă tot dorea un al doilea mandat, adică un fel de „reînviere”?

Să ne amintim că Traian Băsescu a purtat şi un pulover albastru în campanie, dar iată că Hrebenciuc nu a zis nimic de Raza Albastră.

Sociologul Vasile Dâncu, fost membru marcant al PSD, afirmă că „oamenii politici se bazează pe absolut orice i-ar putea ajuta în campanie. De aceea, ajung să apeleze la vrăjitoare, numerologi, consultanţi de campanie care se bat cap în cap, iar strategiile lor ajung să semene cu un mozaic”.

În timp ce Dâncu afirmă că Viorel Hrebenciuc „practică yoga şi este expert în aceste domenii mai ezoterice”, preotul Niculai Necula şi ezoterista Elena Cociş au apreciat la Realitatea TV că atât Traian Băsescu, cât şi Viorel Hrebenciuc nu au nimic în comun cu respectivele practici spirituale.

Ezoterista spune că nu e nevoie să porţi violet pentru a accesa Flacăra Violet şi a fost de părere că respectivii politicieni nu au preocupări spirituale. “S-ar putea să existe ceva ezoteric la Hrebenciuc, dar nu suficient de profund”, “la Băsescu nu există nici un fel de element ezoteric”, “când minţi la greu, nu poţi să fii ezoteric”, "ezoteria e un aspect interior cu care ne conducem viaţa proprie, nu cu care manipulăm", “cei care lucrează cu orice fel de element spiritual sunt oameni care au renunţat la orgoliu”, a explicat Elena Cociş.

Preotul l-a numit „semidoct” pe Hrebenciuc şi a spus că „majoritatea acestor politicieni care sunt ignoranţi şi nu au cunoştinţe nici de teologie şi nici de ezoterie sunt superstiţioşi”. “Nu sunt credincioşi, sunt superstiţioşi”, a apreciat părintele Niculai Necula. În opinia sa, "dacă Traian Băsescu a fost superior lui Geoană din multe puncte de vedere, a făcut-o datorită perspicacităţiii şi inteligenţei lui".

Sursa pozelor cu Traian Băsescu şi Emil Boc purtând violet: Basescu.ro
Dacă vă interesează abordările mistice, accesaţi şi Destinul lui Băsescu: să facă Unirea

Dacă ştim să găsim Steaua Polară pe cer, aflăm unde e NordulPe pagina de Internet a Observatorului Astronomic “Amiral Vasile Urseanu” (Municipiul București), oricine poate învăţa să găsească rapid pe cer Carul Mare, Casiopeea sau Steaua Polară. (La acest link)

Despre Steaua Polară se spune că este cea mai strălucitoare stea din constelaţia Carul Mic, dar recent, cu ajutorul telescopului Hubble, astronomii au descoperit că, de fapt, Steaua Polară este un sistem de trei stele. 

Steaua Polară se află pe direcţia de rotaţie a axei Pământului, foarte aproape de Polul Nord ceresc, nu coboară niciodată sub linia orizontului şi tot cerul pare că se roteşte în jurul ei. 
În vechime, a fost un reper pentru călătorii pe uscat şi pe mare, indicându-le mereu Nordul.
 

(În Europa, busola este menţionată abia la sfârşitul ­secolului al XII-lea, în 1187, de către un scriitor englez care descria un dispozitiv folosit de marinari.)
 

Steaua Polară nu trebuie confundată cu planeta Venus (Luceafărul), chiar dacă multe dicţionare le prezintă ca sinonime.
 

Lista completă a constelaţiilor o găsiţi aici.

Totodată, site-ul prezintă
imagini cu relieful lunar şi Pământul văzut de pe Lună, transmise de sonda japoneză “Kaguya” în anul 2008, precum şi alte informaţii interesante pentru cei pasionaţi de astronomie.

miercuri, 16 decembrie 2009

A început campania de vaccinare împotriva gripei noi. Femeile gravide vor fi vaccinate cu un alt preparat. Dorin Chirtoacă se bazează pe imunitate

La 16 decembrie, în Republica Moldova a început Campania de vaccinare împotriva gripei porcine.

Campania începe prin administrarea primului lot de 150 de mii de doze de vaccin, din totalul de 500 de mii de doze oferite de Guvernul României. Acest vaccin este fabricat de Institutul de Seruri şi Vaccinuri “Dr. I. Cantacuzino”, din Bucureşti, România fiind unul dintre puţinele state ale lumii care au produs un vaccin împotriva gripei noi.

50 de mii de vaccinuri vor fi administrate în Chişinău, iar restul vor fi distribuite în celelalte localităţi ale republicii. Preparatul va fi utilizat pentru vaccinarea cadrelor medicale, angajaţilor din instituţiile de învăţământ şi centrele sociale, angajaţilor structurilor de forţă, a celor din Serviciul Vamal şi Serviciul de Grăniceri.

Totodată, astăzi, în cadrul unui seminar pentru medicii de familie şi imunologi, ministrul adjunct al Sănătăţii, Mihai Magdei, a anunţat că vor fi vaccinaţi vânzătorii, judecătorii, militarii şi jurnaliştii.

La acelaşi seminar, potrivit agenţiilor de ştiri, s-a anunţat că vaccinul românesc va fi administrat persoanelor care au împlinit 16 ani. Altă noutate este că femeile însărcinate nu vor fi vaccinate acum, ci cu un alt preparat, aşteptat de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii. OMS va acorda R. Moldova 950 de mii de doze de vaccin, primul lot find aşteptat către sfârşitul lunii ianuarie.

Prima persoană vaccinată în Republica Moldova este ministrul Sănătăţii, Vladimir Hotineanu. Vaccinul i-a fost administrat la 14 decembrie, în prezenţa presei.

Info-Prim Neo relatează că primarul Chişinăului, Dorin Chirtoacă, a spus că nu se vaccinează acum. Primarul a explicat: „Mă voi vaccina la urmă, după ce vor reuşi să se vaccineze toţi cei supuşi riscului. Pentru a evita îmbolnăvirea, voi respecta igiena, voi evita aglomeraţiile şi mă voi adresa la medicul de familie. Sper să nu mă îmbolnăvesc”.

Totuşi, “Dorin Chirtoacă a îndemnat populaţia să se vaccineze, declarând că are toată încrederea în acest vaccin”, menţionează Serviciul de presă al Primăriei.


Foto Chişinău.md: Primarul Dorin Chirtoacă în Piaţa Marii Adunări Naţionale, la 1 decembrie, când s-a dat startul Sărbătorilor de Iarnă.

În urmă cu 20 de ani, la Timişoara izbucnea revolta care a dus la căderea regimului Ceauşescu


Noaptea de 16 spre 17 decembrie 1989, când la Timişoara oamenii s-au opus evacuării pastorului reformat Lászlo Tökés, a fost momentul în care românii s-au decis să iasă în stradă într-o revoltă spontană împotriva unui regim apăsător şi a unui mod de viaţă pe care îl îndurau tot mai greu.
Evenimentele de la Timişoara au fost o continuare firească, dar mult mai sângeroasă, a mişcărilor petrecute în toate ţările est-europene şi care s-au soldat cu răsturnarea regimurilor comuniste.

Sursa: “Mediafax” (citeşte un amplu material pe site-ul agenţiei)

marți, 15 decembrie 2009

După ce a părăsit grupul comuniştilor, Vladimir Ţurcan a devenit „Vlad”


„Europa Liberă” îl numeşte „Vlad” pe Vladimir Ţurcan în ştirea în care anunţă că astăzi, 15 decembrie, patru deputaţi comunişti au ieşit din grupul parlamentar al PCRM – Vladimir Țurcan, Victor Stepaniuc, Valentin Guznac și Ludmila Belcencova.
În 2008, Vladimir Filat a fost „rebotezat” de presă cu prenumele prescurtat „Vlad”, actualului premier, din câte se vede, fiindu-i pe plac această schimbare.
În R. Moldova se consideră că, în anumite situaţii şi pentru anumite persoane, diminutivul „Vlad” face o impresie mai bună decât prenumele slav (rus) „Vladimir”.
Să vedem cum se va prezenta Ţurcan în continuare.

La începutul blogului