sâmbătă, 28 februarie 2009

Alegerile parlamentare din Republica Moldova -


o şansă în preajma Învierii pentru românii din stânga Prutului


Republica Moldova a intrat în campania electorală, urmând ca la 5 aprilie să decidă componenţa noului parlament. Acesta, la rândul lui, va alege noul şef al statului. Prin urmare, primăvara lui 2009 va fi un test cu implicaţii hotărâtoare pentru viitorul singurului stat european care în primii 8 ani ai mileniului trei a stat sub o guvernare comunistă.
Pe scurt, iată cum arată la această etapă tabloul demografic-electoral al RM: din cei vreo 3,5 milioane de locuitori, 2,5 milioane au drept de vot, iar un milion dintre aceştia muncesc peste hotare, cu intermitenţe de câteva luni sau ani de-a rândul.
Emigranţii, potrivit specialiştilor, fac parte din categoria celor mai activi cetăţeni, a celor care pot face o comparaţie obiectivă între modul de viaţă de acasă şi lumea civilizată. Dar, din păcate, în ziua alegerilor, foarte mulţi dintre aceşti oameni nu vor avea posibilitatea să participe la vot. Astfel, rezultatul alegerilor va fi decis de aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni. O parte dintre ei, fireşte, nu vor merge la secţiile de votare, iar ceilalţi îşi vor face opţiunea în acord cu valorile şi principiile de care se conduc, dar şi cu gradul de informare, naivitate sau receptivitate la manipulare.
În preajma alegerilor parlamentare din 2009, guvernarea comunistă de la Chişinău a instituit filtre dure pentru accederea în funcţii publice. Persoanele cu o conştiinţă identitară şi civică sănătoase vor fi pur şi simplu descurajate să pretindă la funcţii în instituţiile şi structurile de stat. Politicienii din Opoziţie au bătut alarma că restricţiile au fost instituite prin lege împotriva celor care se consideră români şi celor care au cetăţenia României. Una dintre legi le interzice persoanelor care au o a doua cetăţenie să ocupe funcţii importante în stat şi să exercite atribuţii de interes public.
Iată, mai exact, pentru ce categorii a fost instituit „filtrul” sau mecanismul de epurare: preşedintele RM, parlamentarii, membrii Guvernului, primarii, preşedinţii de raioane (judeţe), membrii Curţii de Conturi, cei din Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale, din Comisia Electorală Centrală, angajaţii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, angajaţii Serviciului de Informaţii şi Securitate, ai Centrului pentru Combaterea Infracţiunilor Economice şi Coruptiei, poliţiştii, judecătorii, avocaţii parlamentari, vameşii, procurorii şi diplomaţii.
“Legea nu-i afectează pe cetăţenii de rând!” - au argumentat deputaţii din majoritatea parlamentară comunistă. “Ba da!” – a fost răspunsul Curţii Europene a Drepturilor Omului. CEDO a constatat că legea constituie “o măsură anti-democratică şi disproporţionată, fiind adoptată în ajunul alegerilor parlamentare din 2009” şi că RM “este singurul stat care, deşi permite multipla cetăţenie, interzice persoanelor care o deţin să acceadă şi să fie alese în funcţii publice”.
Culmea este că dubla şi chiar multipla cetăţenie a fost permisă tot de comunişti, în 2003, la iniţiativa preşedintelui Voronin, prim-secretarul Partidului Comuniştilor.
Guvernarea comunistă nu s-a conformat verdictului CEDO, ci, dimpotrivă, speră să i se dea câştig de cauză după o acţiune în recurs. Guvernul argumentează că funcţionarii publici cu o a doua cetăţenie nu ar fi suficient de loiali statului.
“Într-o democraţie, loialitatea faţă de stat nu înseamnă neapărat loialitate faţă de actuala guvernare sau faţă de un anumit partid politic”, le-a explicat CEDO comuniştilor de la Chişinău.
Un alt “filtru” statuat recent prin lege de comunişti constă în verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice de către Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS). Dacă cercetările vor arăta că persoana verificată “atentează la securitatea statului”, ea urmează a fi demisă (trasă la răspundere). Candidaţii care par a prezenta respectivele riscuri, fireşte, nici nu vor ajunge să fie angajaţi. Sub incidenţa legii cad următoarele categorii: miniştrii adjuncţi, angajaţii misiunilor diplomatice, membrii Curţii de Conturi, consilierii prezidenţiali, parlamentari şi guvernamentali, anumiţi militari. Toţi aceştia trebuie să răspundă la un chestionar al SIS cu întrebări referitoare la trecutul personal, profesional, cetăţenia, ultimele locuri de trai ş.a., dar şi despre viaţa personală şi profesională a rudelor apropiate, inclusiv a socrilor. Cu alte cuvinte, este un chestionar tipic unui formular al KGB-ului sovietic.
Fără îndoială, asemenea filtre de triere a persoanelor “compatibile cu funcţia” erau aplicate şi în trecut, dar, cel puţin, nu erau normă juridică, nu aveau acoperire legală. Şi pentru ca tacâmul să fie complet şi toţi “duşmanii” neutralizaţi fără cruţare, la sfârşitul anului 2008 a mai fost adoptată o lege cu scop apropiat - doritorii de a lucra în Poliţie, Securitate şi Departamentul Vamal vor fi testaţi în regim obligatoriu cu detectorul de minciuni. Oficial, acţiunea este explicată prin necesitatea de a reduce nivelul “corupţiei şi incompetenţei”. Corupţia o fi depistabilă la poligraf, dar oare la fel stau lucrurile şi cu incompetenţa?!
Acestea sunt, în mare, mecanismele prin care oamenii indezirabili guvernării comuniste sunt epuraţi sau nu sunt admişi în sfera decizională a statului. Mecanisme similare sunt aplicate în alte state ale lumii, dar ele servesc intereselor naţionale, nivelul avansat de democraţie înlăturând riscurile aservirii lor unor interese de partid sau de grup. Extrapolând, deciziile care au marcat şi marchează RM au fost luate de demnitari şi funcţionari ce au corespuns calapodului de pion manevrabil, controlabil şi şantajabil.
Cine va lua deciziile după alegerile din 2009? Soarta unui neam este decisă de majoritatea componenţilor săi, dar preţul dramei este plătit de mai puţinii nevinovaţi. Se va produce Schimbarea în Republica Moldova? Aşteptările şi speranţele din preajma Paştilor 2009 sunt deosebit de mari, dar decisivă va fi cota opţiunilor de vot exprimate cu demnitate şi luciditate în ziua alegerilor.

Eleonora Lisnic

Publicat în revista „Argos” - http://www.freewebs.com/revistaargos/

vineri, 27 februarie 2009

Parlamentul îşi încheie mandatul la 7 martie

Actuala legislatură a Parlamentului Republicii Moldova îşi încheie mandatul la 7 martie 2009. Noua componenţă a forului va fi decisă la scrutinul din 5 aprilie 2009. Pragul electoral este de 6% pentru partide şi de 3% pentru candidaţii independenţi.
Legislativul de la Chişinău are 101 deputaţi. Republica Moldova este un stat parlamentar, astfel încât deputaţii îl vor alege pe viitorul şef al statului.
Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi propusă de către:
persoana care îşi înaintează propria candidatură, susţinută de cel puţin 15 deputaţi;
un grup de cel puţin 15 deputaţi.
Preşedintele republicii este ales prin vot secret, în maximum 3 tururi de scrutin, la care, obligatoriu, participă cel puţin doi candidaţi. Pentru a fi ales, candidatul trebuie să acumuleze minimum 61 de voturi (votul a trei cincimi din numărul deputaţilor).
Daca şeful statului nu este ales din trei tururi de scrutin, preşedintele în exerciţiu al R. Moldova trebuie să dizolve parlamentul şi să declare alegeri anticipate.
Parlamentul instalează Guvernul cu majoritatea simplă de voturi – 52 (din 101).

Cum este ales preşedintele Parlamentului ?

După constituirea legală a Parlamentului, se alege preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii şi se formeaza Biroul permanent al Parlamentului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, preşedintele forului se alege pe durata mandatului Parlamentului, prin vot secret, cu buletine de vot pe care se înscriu numele şi prenumele tuturor candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare.
Un grup parlamentar poate avansa un singur candidat. Este declarat ales preşedinte al Parlamentului candidatul care a întrunit votul majorităţii deputaţilor aleşi. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg la propunerea preşedintelui Parlamentului, după consultarea grupurilor parlamentare, prin vot deschis, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

Cum este ales preşedintele Republicii Moldova ?

Articolul 78 din Constituţia Republicii Moldova:
Alegerea Preşedintelui
(1) Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.
(2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat.
(3) Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului descrescător de voturi obţinute în primul tur. (4) Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se organizează alegeri repetate.
(5) Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament.
(6) Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.

Зачем Лавров приезжал в Кишинэу?

Несмотря на то, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что его визит не имеет электорального подтекста, этому никто не поверил. В эти дни президент Владимир Воронин и партия коммунистов очень нуждались в визите высокопоставленного чиновника из Москвы. Во-первых, чтобы сообщить прорусскому электорату, кто является фаворитом Кремля в кампании. Учитывая, что экс-премьер Василе Тарлев стал руководить организацией «друзей России», а Думитру Брагишу, кажется, симпатизирует председатель Государственной Думы, голоса избирателей, желающих сохранить привилегированные отношения с Москвой, более чем когда-либо рискуют стать разобщенными. В этой ситуации Кишинэу посетил Лавров, один из доверенных людей Путина. Он прибыл в столицу Республики Молдова в понедельник, 23 февраля, когда ностальгирующие все еще празднуют «День советской армии». За последние 8 лет это единственный официальный визит русского министра иностранных дел в Кишинэу.
Главу российской дипломатии вовсе не интересовали дискуссии со своим коллегой из Молдовы – он приехал в период, когда Андрей Стратан освобожден от должности, так как баллотируется по списку коммунистов. Лавров приехал для разговора с Ворониным. Их встреча была широко освещена в СМИ, а зрители восприняли посыл так: «Россия ставит на Воронина, Россия рассчитывает на коммунистов».
Чтобы не оставить журналистов без хлеба, в Кишинэу Лавров подписал «Межправительственную программу по сотрудничеству в гуманитарной сфере в 2009-2010 годы» и открыл Центр науки и культуры Российской Федерации в Республике Молдова. Это мог бы сделать и любой другой эмиссар Московского правительства, не обязательно столь высокопоставленный, как глава МИДа. На пресс-конференции, которую дал вместе с заместителем молдавского министра иностранных дел Валериу Осталеп, Лавров не сообщил ничего нового ни о двухсторонних отношениях вообще, ни о приднестровской проблеме. Видя, что Осталеп говорит по-русски, Лавров радостно заключил, что «русский язык продвигается» в Республике Молдова.
Российская газета „Koммерсант”, пользуясь источниками в Кремлевском окружении, писала о том, что визит министра иностранных дел выражает решение русских властей сделать ставку на коммунистов на выборах и «что действия Москвы объясняются не столько симпатиями к партии президента Воронина, сколько фактически отсутствием альтернативы». Дело в том, как пишет газета дальше, что «одним из наиболее реальных конкурентов КПРМ является Либеральная партия Молдовы, считающаяся прорумынской». «России в такой ситуации приходится выбирать меньшее из двух зол», - заключает цитируемое российское издание.
Несомненно, с глазу на глаз Лавров и Воронин обсудили ход избирательной кампании, в том числе, как именно Москва может поддержать коммунистов. Кремль не может отказаться от традиции иметь лояльные правительства на постсоветском пространстве. Как и в случае других государств, Российская Федерация сумеет удержать Республику Молдова в сфере своего влияния, пока сохранит тесные отношения с ее руководителями. При таком раскладе Россия может быть уверенной, что в приднестровском регионе дела будут идти так, как она того желает, что ее политические и экономические интересы в зоне будут соблюдены, что инвестиции, которые она сделала в ПМР без разрешения на то конституционных властей Кишинэу, защищены.
«То, что Москва поддерживает Воронина, еще не означает, что она желает добра русским в Бессарабии. Многие русские хотят объединения с Румынией и, соответственно, вступления в Европейский союз, ибо лучше, чем многие тамошние румыны, понимают неумолимый ход истории», - прокомментировала бухарестская газета “Gardianul”.
В мировой геополитической игре Российская Федерация получает от приднестровского сепаратизма самые большие дивиденды, она же наиболее заинтересована в том, чтобы не допустить сближения между Республикой Молдова и ЕС.

Элеонора ЛИСНИК
Перевод Валерии СЫЛИ
(traducerea în rusă: „Capitala / Cтолица” - www.capitala.md)

Чиновники запугивают население на его же деньги

25.02.2009

Аналитики и политики утверждают, что в нынешнем году использование административного ресурса в избирательных целях обрело беспрецедентный размах. Три столпа государственной власти, кандидаты в будущий парламент – президент Владимир Воронин, председатель парламента Мариан Лупу и премьер Зинаида Гречаная не сняли с себя служебные полномочия на период выборов, что дает им возможность использовать права, данные им Конституцией, в электоральных целях.

Они вносят огромный вклад в предвыборную кампанию Партии коммунистов прямо из своих служебных кресел, беседуя по оплачиваемым налогоплательщиками телефонам. Их обслуживает персонал, которым государство платит заработную плату. Они передвигаются на служебных машинах и тратят бензин, за который платят граждане. Они пользуются деньгами из Государственного бюджета и эти расходы не будут отражены в электоральных фондах коммунистов. Кроме того, у этих троих высокопоставленных чиновников есть возможность постоянно находиться в поле зрения электората. Их деятельность и поездки на местах освещаются в средствах массовой информации как продукт их должностных обязанностей, а не предвыборной деятельности. Такое явное преимущество имеет ПКРМ в данной предвыборной кампании.

Надо отметить, что эти чиновники не были избраны прямым голосованием граждан. Мариан Лупу и Владимир Воронин были избраны депутатами, а Зинаида Гречанная была назначена на должность премьера главой государства. Ее кандидатуру одобрил парламент. В то же время генеральный примар Кишинэу Дорин Киртоакэ был избран прямым голосованием граждан, и он оставил свой пост на период выборов. В Кодексе о выборах предусмотрено, что все кандидаты с административными должностями должны покинуть свои посты, если включаются в электоральную гонку, а Конституция гласит: «Никто не может быть выше закона».

„Если глава государства принимает участие в предвыборной кампании, он будет продвигать идеологию своей партии, а это противоречит Кодексу о выборах, в котором говорится, что ни одна идеология не может стать официальной», - утверждал в начале февраля исполнительный директор Института развития и социальных инициатив «Вииторул» Игорь Мунтяну.

Депутат от коммунистов, председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Владимир Цуркан нашел оправдание Владимиру Воронину, заявив что «он умеет различить одну ситуацию от другой». Практика свидетельствует, однако о том, что Воронин не делает различий между должностью президента и постом генерального секретаря Партии коммунистов. Он в этом не заинтересован. Более того, чем ближе конец своего мандата, тем более агрессивными и запугивающими становятся его заявления. Еще в 2007 году, когда Дорин Киртоакэ выиграл выборы на пост генерального примара Кишинэу, Воронин нападал на него за его молодость, назвав его «ребенком». На днях Воронин с ненавистью напал на Киртоакэ из-за его популярности и назвал его «Гарри Поттером». Воронин даже не скрывает, что считает Дорина Киртоакэ своим главным политическим соперником. «Хотите пустить сюда Гарри Поттера из кишиневской примэрии?» - со злостью сказал глава государства на встрече с жителями Чадыр-Лунги. В момент, когда демократы пытаются уличить коммунистов в использовании административных ресурсов в электоральных целях, Владимир Воронин открыто признает это нарушение: „На выборах в 2005 году в Чадыр-Лунгском районе за нас проголосовало только 15% избирателей. А мы вам выделили 30 миллионов только на реконструкцию хирургического корпуса. Селу Авдарме мы выделили 12 миллионов леев, я лично из своего кабинета снял ковер и отвез им в детский сад. И что получилось? 12 миллионов, ковер президента, а они нам - 27 процентов! Вас, что, надо бить, чтобы вы нас любили? Вас надо грабить, чтобы вы нас поддержали?» – возмущался Воронин перед избирателями из гагаузской автономии. Он также обвинил их в том, что башкан Михаил Формузал «убегает» от коммунистов и поддерживает бывшего премьера Василия Тарлева.

Выступление Воронина было прочитано с изумлением в Кишинэу, Москве и Бухаресте, а на английском речь можно прочесть в интернете по всему миру.

Вице-премьер и коммунист Виктор Степанюк не отстает от своего «шефа». На встрече с избирателями в селе Садаклия района Басарабяска он сказал, что нужно расстреливать тех, кто не проголосует за коммунистов. Как пишет газета «Тимпул», при этих словах Степанюка у пожилых людей, помнящих коммунистов 40-50 годов, по коже пробежали мурашки.

Предвыборная реклама коммунистов также направлена против примара Дорина Киртоакэ и Либеральной партии. В рекламном ролике сняты горы мусора и лопнувший водопровод. При этом утверждается, что перемены к лучшему придут вместе с Партией коммунистов. Такие заявления после 8 лет правления - пример искаженной логики. Избиратель имеет право спросить: «Почему не было хороших перемен до сих пор?» Дорин Киртоакэ руководит примэрией меньше двух лет, за это время Кишинэу пережил финансовый бойкот и многочисленные проблемы. Даже «потяжелевшие» счета за тепло в январе - доказательство «любви» правительства к своим гражданам.

Коммунисты правили 8 лет. Кивая на беспорядок в столице, они открыто признаются в своем бессилии и неспособности придать делу нужное направление. Если визитная карточка Республики Молдова - это ее столица, и здесь живут руководители коммунисты, здесь они принимают своих иностранных гостей и хвалятся ею, то так, наверное, выглядит и вся страна? И надо понимать, что в последние два года Воронин не считал себя президентом кишиневцев?

Элеонора ЛИСНИК

(traducerea în rusă: „Capitala / Cтолица” - www.capitala.md)

Электоральные конкуренты обвиняют полицию

21.02.2009

МВД отвергло обвинения в том, что органы полиции якобы координировали срыв предвыборных встреч лидеров Либеральной партии (ЛП) с избирателями в Орхей.
16 февраля, на пресс-конференции, представители ЛП показали видеокадры, доказывающие попытку нескольких человек сорвать предвыборную встречу формирования с жителями сел Исакова и Селиште района Орхей. Например, на них четко видно, как некий подвыпивший тип толкает местных жителей, вульгарно выражаясь и угрожая им физической расправой. Тот же тип, заснятый на пленку Министерством внутренних дел (МВД), озвучивает свою версию: ему не позволили присутствовать на встрече, где он хотел задать вопросы, по этой причине и разгорелся конфликт.
В официальном коммюнике МВД, распространенном 17 февраля, содержится версия нарушителей, и не сказано ни слова о состоянии глубокого алкогольного опьянения, в котором они находились. Из примерно 10 мужчин, сорвавших предвыборную встречу ЛП, полиция установила личность и задержала лишь троих жителей г. Орхей: Михаила Чеботарь, 21год; Григоре Рябухин, 58 лет и Василе Викол, 33 года.
„По закону, лица, виновные в «не слишком тяжелом хулиганстве” рискуют заплатить штраф до 100 леев или получить административный арест до 15 дней”, - информирует МВД.


Будущие полицейские рядом с бывшими зэками

По данным ЛП, группа из 10 человек в состоянии алкогольного опьянения «сначала присутствовала на встрече с избирателями в с. Исакова, затем на машинах приехала на встречу в с. Селиште». «Во время бесед с этими людьми, - утверждается в коммюнике формирования, - было установлено, что некоторые из них являются студентами Академии полиции „Ştefan cel Mare”, а другие – бывшими заключенными, которых накануне пригласили в полицию, пригрозили фабрикацией новых дел, избили и подвергли шантажу, вынуждая участвовать в провокационных действиях против ЛП».

Еще одна деталь: молодые люди, утверждавшие, что они являются студентами Академии полиции, были одеты одинаково – черные брюки, черные куртки с меховым воротником, у всех были мобильные телефоны с наушниками. Они постоянно держали связь с лицом, координирующим их действия, утверждают представители ЛП. Эти люди потребовали номер телефона, чтобы связаться с организаторами предвыборных встреч либералов. Вдруг, будучи пьяным, один из них (Михай) перепутал номер телефона представителя ЛП с номером телефона, по которому надлежало отрапортовать выполнение «заказа», и сказал: «Господин Жосану, передайте г-ну Николаю, что здесь (с. Исакова – прим.ред.) мы закончили. Мы сделали все, что нужно». «Жосану» - фамилия комиссара уголовной полиции района Орхей.
В Селиште та же группа набросилась с кулаками на людей, однако местные жители не позволили им проникнуть в Дом культуры. Убедившись, что не удастся попасть внутрь, типы позвонили по телефону и потребовали, чтобы за ними приехали машины.
Обвинение ЛП следующее: «Коммунисты используют бывших заключенных и студентов Академии полиции в выборной борьбе против Либеральной партии».


МВД „защищает основные права”

В ответ Министерство внутренних дел заявляет, что «утверждения членов Либеральной партии не соответствуют действительности и могут квалифицироваться как провокация в адрес МВД. (...) Министерство внутренних дел не участвует в политических играх, оно обеспечивает общественный порядок и защищает основные права человека».
Даже при том, что МВД задержало троих подозреваемых, вице-комиссар Орхей Петру Голбан подал в ЦИК жалобу, в которой обвиняет ЛП в «похищении людей и жестоком обращении с ними во время стычек». Он же и обвинил Либерально-демократическую партию Молдовы (ЛДПМ) в привлечении несовершеннолетних к акциям протеста. Формирования категорически отрицают обвинения.
У ЛДПМ были проблемы с полицией в Кишинэу. 16 и 17 февраля полиция не позволила фирмам, занимающимся рекламой, установить электоральные панно данного формирования. В первом случае, полиция задержала автомобиль, перевозивший материалы ЛДПМ, и отобрала документы у водителя. Во втором случае, на три часа были задержаны даже работники фирмы, которым предстояло установить панно с электоральной рекламой. Полиция потребовала от них сертификат муниципального Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, хотя в случае электоральной рекламы данный документ не нужен.
Теперь гораздо легче собрать доказательства того, что плетутся грязные интриги. Любой человек может заснять происходящее с помощью мобильного телефона и - неопровержимые улики налицо. Этого не учитывают, а может – нарочно игнорируют любители диверсий „made in Moldova”.

Элеонора ЛИСНИК

(traducerea în rusă: „Capitala / Cтолица” - www.capitala.md)

miercuri, 25 februarie 2009

De ce a venit Lavrov la Chişinău?

Chiar dacă ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că vizita sa nu are substrat electoral, nimeni nu l-a crezut. În aceste zile, preşedintele Vladimir Voronin şi Partidul Comuniştilor au avut mare nevoie de vizita unui demnitar de rang înalt de la Moscova. În primul rând, pentru a transmite electoratului pro-rus un mesaj cu privire la favoritul Kremlinului în campanie. Întrucât ex-premierul Vasile Tarlev a ajuns să conducă o organizaţie de „prieteni ai Rusiei”, iar Dumitru Braghiş se pare că este simpatizat de preşedintele Dumei de Stat, voturile alegătorilor care-şi doresc păstrarea unei relaţii privilegiate cu Moscova riscă să fie dispersate mai mult ca niciodată. În această conjunctură, la Chişinău a descins Lavrov, unul dintre oamenii de încredere ai lui Putin. El a sosit în capitala Republicii Moldova luni, 23 februarie, dată la care nostalgicii încă mai sărbătoresc „ziua armatei sovietice”. În ultimii 8 ani, aceasta a fost singura vizită oficială a unui ministru rus de Externe la Chişinău.
Pe şeful diplomaţiei ruse nu l-a interesat deloc să discute cu omologul său moldovean – a venit într-o perioadă în care Andrei Stratan este degrevat din funcţie, el candidând pe lista comuniştilor. Lavrov a venit să discute cu Voronin. Întrevederea celor doi a fost mediatizată, iar publicul a recepţionat mesajul „Rusia mai mizează pe Voronin, Rusia contează pe comunişti”.
Pentru a le da jurnaliştilor de lucru, Lavrov a semnat la Chişinău „Programul interguvernamental privind cooperarea în domeniul umanitar în anii 2009-2010” şi a inaugurat Centrul de ştiinţă şi cultură al Federaţiei Ruse în Republica Moldova. Aceste două lucruri puteau fi făcute de un alt emisar guvernamental al Moscovei, nu neapărat de unul de rang atât de înalt, cum este şeful diplomaţiei. La conferinţa de presă susţinută împreună cu ministrul adjunct moldovean de Externe, Valeriu Ostalep, Lavrov nu a spus nimic nou nici despre relaţiile bilaterale în general, nici despre problema transnistreană. Vâzând că şi Ostalep a vorbit ruseşte, Lavrov a constatat bucuros că „limba rusă este promovată” în Republica Moldova.
Ziarul rus „Kommersant”, cu surse în anturajul Kremlinului, scria că vizita ministrului de Externe exprimă decizia autorităţilor ruse de a-i favoriza pe comunişti în alegeri, dar că sprijinul Moscovei nu este determinat de „simpatia pentru Voronin”, ci de „lipsa unei alternative reale”. Publicaţia îşi mai informa cititorii că „unul dintre concurenţii redutabili ai PCRM este Partidul Liberal, de orientare pro-românească”. “În această situaţie, Rusia trebuie să aleagă răul cel mai mic”, explica ziarul.
Fără îndoială, între patru ochi, Lavrov şi Voronin au discutat şi despre mersul campaniei electorale, inclusiv despre modalităţile prin care Moscova ar putea susţine campania comuniştilor. Moscova nu poate renunţa la tradiţia de a avea guverne loiale în spaţiul ex-sovietic. La fel ca şi în cazul altor state, Federaţia Rusă poate menţine pe orbita sa Republica Moldova doar atât timp cât are relaţii strânse cu oameni din conducerea acesteia. Menţinându-ne în sfera ei de influenţă, Rusia poate fi sigură că în regiunea transnistreană lucrurile vor merge aşa cum îşi doreşte, că interesele sale politice şi economice în zonă sunt respectate, că-i sunt protejate investiţiile făcute în stânga Nistrului fără permisiunea autorităţilor constituţionale de la Chişinău.
„Dacă Moscova îl susţine pe Voronin, nu înseamnă că vrea binele ruşilor din Basarabia. Mulţi etnici ruşi doresc unirea cu România şi, indirect, aderarea la Uniunea Europeană, fiindcă înţeleg mai bine decât mulţi români de-acolo mersul inexorabil al istoriei”, comenta ziarul bucureaştean “Gardianul”.
În jocul geopolitic al lumii, Federaţia Rusă beneficiază cel mai mult de pe urma separatismului transnistrean şi tot ea este forţa cea mai interesată de neadmiterea unei apropieri a Republicii Moldova de UE.

Eleonora LISNIC

24.02.2009

Demnitarii îngrozesc poporul pe banii acestuia

Analiştii şi politicienii susţin că, în acest an, utilizarea resursei administrative în scopuri electorale a căpătat proporţii fără precedent. Trei vârfuri ale puterii în stat, candidaţi pentru viitorul parlament – preşedintele Vladimir Voronin, preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, şi premierul Zinaida Greceannîi – nu s-au degrevat din funcţie pe perioada campaniei electorale, fapt ce le permite să-şi canalizeze atribuţiile cu care iî învesteşte Constituţia în scopuri electorale. Ei îşi aduc masiva contribuţie la campania electorală a Partidului Comuniştilor stând în birourile statului, comunicând la telefoanele plătite din banii contribuabililor, având la dispoziţie personal plătit din Buget, circulând cu maşinile statului şi consumând benzina plătită de cetăţeni. Resursele cheltuite de ei sunt de la Bugetul de Stat şi nu vor fi reflectate în fondurile electorale ale comuniştilor. În plus, cei trei demnitari au posibilitatea de a râmâne în aria de vizibilitate maximă a electoratului, activităţile şi deplasările lor în teritoriu fiind reflectate de mediile de informare drept evenimente ce derivă din funcţia înaltă, nu unele cu tentă electorală. Iată, dar, ce avantaj net are în această campanie PCRM.
De remarcat că aceşti trei demnitari nu au fost aleşi cu votul direct al cetăţenilor. Marian Lupu şi Vladimir Voronin au fost aleşi prin votul deputaţilor, iar Zinaida Greceannîi a fost desemnată premier de şeful statului şi instalată în funcţie de Parlament. În acelaşi timp, primarul general al Chişinăului, Dorin Chirtoacă, ales prin votul direct al cetăţenilor, a trebuit să se degreveze din funcţie pe perioada campaniei. Aceasta, în timp ce Codul electoral stabileşte că toţi candidaţii cu funcţii administrative trebuie sa-şi suspende atributiile dacă se înscriu în campanie, iar Constituţia statuează: „Nimeni nu este mai presus de lege”.
„În situaţia în care şeful statului participă la campania electorală, el va promova ideologia partidului pe care îl reprezintă, iar acest lucru contravine Codului electoral, care spune că nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului”, avertiza, la începutul lunii februarie, Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul".
Deputatul comunist Vladimir Ţurcan, şeful Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri şi imunităţi, i-a găsit o scuză lui Vladimir Voronin, declarând următoarele: „Dumnealui ştie să detaşeze o situaţie de alta”. Practica ne demonstrează, însă, că Voronin nu separă deloc funcţia sa de preşedinte de cea de secretar general al Partidului Comuniştilor. Şi nici nu ar fi interesat s-o facă. Mai mult, cu cât se apropie de finalul mandatului, cu atât mai agresive şi mai înfricoşătoare devin declaraţiile sale. Încă din 2007, când Dorin Chirtoacă a câştigat alegerile pentru Primăria Chişinău, Voronin l-a atacat pentru tinereţea lui, numindu-l „copil”. Zilele trecute, l-a atacat cu ură pentru popularitatea lui, numindu-l „Harry Potter”. Voronin nici nu mai ascunde că îl crede pe Dorin Chirtoacă principalul său adversar politic. „Vreţi să-l aduceţi aici pe Harry Potter de la Primăria Chişinău?”, s-a răstit şeful statului la o întâlnire cu oamenii de la Ceadâr-Lunga. În timp ce democraţii fac eforturi să demaşte utilizarea resurselor administrative de către comunişti în scopuri electorale, Vladimir Voronin recunoaşte pe şleau această fraudă: „La alegerile din 2005, în raionul Ceadâr-Lunga, pentru noi au votat doar 15% dintre alegători. Iar noi v-am alocat 30 de milioane numai pentru reconstrucţia blocului de chirurgie. Satului Avdarma i-am alocat 12 milioane de lei. Eu personal, din cabinetul meu, am scos covorul şi l-am dus la grădiniţa lor. Şi ce? 12 milioane, covorul preşedintelui, iar ei nouă – 27 de procente! Ce, trebuie să fiţi bătuţi, ca să ne iubiţi? Ce, trebuie să vă jefuim, ca să ne susţineţi?” – i-a ameninţat Voronin pe alegătorii din autonomia găgăuză. El le-a mai reproşat acestora că başcanul Mihail Formuzal „fuge” de comunişti şi îl sprijină pe ex-premierul Tarlev.
Discursul lui Voronin a fost citat cu stupoare de presa de la Chişinău, Moscova şi Bucureşti, iar traducerea în engleză a ştirii o putem găsi pe pagini internet din întreaga lume.
Vicepremierul şi comunistul Victor Stepaniuc nu s-a lăsat mai prejos decât „şeful”. La o întâlnire electorală din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, el a spus că cei care nu vor vota cu comuniştii trebuie împuşcaţi. Potrivit ziarului „Timpul”, la această ameninţare a lui Stepaniuc, pe oamenii în etate, care nu au uitat comunismul din anii 40-50, i-au trecut fiori reci.
Şi un spot electoral al comuniştilor ţinteşte în primarul Dorin Chirtoacă şi Partidul Liberal. Acesta ne prezintă imagini cu grămezi de gunoi şi conducte sparte şi ne spune că „schimbări în bine” va aduce Partidul Comuniştilor. Să afirmi că vei aduce „schimbări” după tocmai 8 ani de guvernare este un exemplu de logică deformată. „De ce nu ai adus până acum schimbări în bine?”, este îndreptăţit să întrebe spectatorul. Dorin Chirtoacă se află de mai puţin de 2 ani în fruntea Primăriei, timp în care Chişinăul a fost boicotat financiar şi i s-a creat problemă după problemă. Chiar şi facturile încărcate pentru căldura din ianuarie o datorăm „iubirii” Guvernului pentru chişinăueni.
Comuniştii au guvernat timp de 8 ani. Să arate acum cu degetul la neregulile din Capitală e ca şi cum şi-ar da ei înşişi în vileag incapacitatea de a pune lucrurile pe un fagaş normal. Dacă aşa de urât arată capitala Chişinău, „cartea de vizită” a Republicii Moldova, oraşul în care locuiesc demnitarii comunişti, cu care se fălesc şi în care îşi primesc musafirii de peste hotare, cum o fi arătând restul republicii? Ce să înţelegem, Voronin nu s-a mai considerat şi preşedintele chişinăuenilor în ultimii doi ani?

Eleonora LISNIC

(22.02.2009, publicat în ziarul „Capitala” din 25.02.2009 – www.capitala.md )

Trucuri electorale pentru vizibilitate

Campania electorală solicită multă imaginaţie din partea concurenţilor, inclusiv pentru găsirea trucurilor de agitaţie novatoare. Publicul remarcă şi reţine cu predilecţie mesajele inedite, avansate prin metode originale. Într-o competiţie electorală, se face uz de tehnici frumoase, dar şi de unele de-a dreptul ticăloase. Manipularea este cea mai răspândită şi, se pare, cea mai eficientă. Această tehnică a căpătat mult rafinament în zilele noastre, ajungând să devină aproape insesizabilă.
 

Scopul manipulării este să acrediteze imagini false sau cu elemente eronate, iar obiectivul este atins prin filtrarea tendenţioasă a informaţiilor, prin omiterea unor aspecte esenţiale, exagerarea unor detalii şi scoaterea din context a faptelor relatate. Pentru exemplificare, să amintim de filmuleţul difuzat de un post tv din Chişinău care ni-i prezintă pe mai mulţi lideri ai Opoziţiei criticându-se reciproc, în timp ce precizările referitoare la contextul şi momentul în care au fost lansate învinuirile lipsesc cu desăvârşire.

Politologii disting trei tipuri de manipulare: punctuală, semipunctuală şi globală. 
Primul tip este aplicat în interviuri sau ştiri, prin lansarea unor informaţii pe care publicul nu are cum să le verifice. 
Al doilea tip este folosit pentru discreditarea adversarilor – ei sunt învinuiţi de toate relele din societate. Exemple care ar ilustra acestă tehnică avem din abundenţă în Republica Moldova şi ne sunt furnizate de către toţi competitorii, fără excepţie. 

Al treilea tip, manipularea globală, este cel mai complex - oamenii din staff-urile electorale ale partidelor răspândesc zvonuri, le dau şi replică, le completează ulterior şi au grijă ca subiectul care-i interesează să-şi păstreze actualitatea. 

Bineînţeles, mass-media este instrumentul cel mai eficient pentru propagarea respectivelor mesaje, datorită rapidităţii şi vastei răspândiri.

Să trecem în revistă şi trucuri „albe”: în campania electorală a partidului său, premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a folosit şoimi dresaţi să poarte în cioc materiale electorale, iar pe alegători i-a bombardat cu sms-uri mobilizatoare. Ce-i drept, analiştii italieni au constatat că această originalitate nu i-a fost de mare folos.

Acum, despre miijloacele, tehnicile şi metodele utilizate de concurenţii noştri electorali în debutul campaniei pentru alegerile parlamentare - 2009. Pentru un spor de vizibilitate, Partidul Democrat i-a invitat pe oameni să-şi scrie doleanţele pe standuri instalate în faţa unui magazin cunoscut din Capitala. Acţiunea a avut genericul „Spune ce meriţi”, iar sugestiile inscripţionate vor fi incluse într-o broşură şi vor fi luate în seamă la elaborarea strategiilor partidului.

Partidul Liberal Democrat din Moldova a avut şansa să iasă în prim-plan prin implicarea în manifestările de omagiere a regretatului maestru Grigore Vieru. Prilej pentru această asociere de imagine a servit înscrierea unuia dintre fiii poetului pe listele electorale ale formaţiunii. Ca şi Partidul Liberal, PLDM, şi-a asigurat vizibilitatea şi prin organizarea unor acţiuni în sprijinul dreptului de vot al emigranţilor, cerând să fie deschise mai multe secţii de votare peste hotare.

Alianţa „Moldova Noastră” a reuşit, cu prilejul prezentării candidaţilor pentru Parlament, să insereze şi un apel la sentimentul creştin al publicului, invitând un sobor de preoţi pentru binecuvântare şi alungarea „duhului cel rău” din preajma partidului.

La autoritatea preoţimii a apelat şi PCRM, dar într-o manieră ocultă, „cu uşile închise” pentru presă. Preşedintele Vladmir Voronin, „locomotiva” electorală a comuniştilor, s-a întâlnit la Bălţi cu peste 200 de feţe bisericeşti din nordul republicii, inclusiv cu călugăriţe, declarând jurnaliştilor că va discuta despre „Dumnezeu, pocăinţă şi păcate”.

Partidul Comuniştilor a aplicat şi un truc electoral cu mesaj cel puţin oximoronic: a pus laolaltă secera, ciocanul şi inimioara. Simbolurile au convieţuit în centrul Chişinăului, la concertul organizat cu prilejul „zilei îndrăgostiţilor”. Mesajul ce poate rezulta din alăturarea celor trei simboluri este înfiorător - „Secera iubitoare” sau „Ciocanul îndrăgostit”.

Despre impact - no comment.


Eleonora LISNIC


(15.02.2009, editorial publicat la 18.02.2009 în ziarul "Capitala")

Mediatizarea, datoria şi onoarea

Mediatizarea corectă a campaniei –
o datorie a mass-mediei publice şi o chestiune de onoare a celei private

Am constatat în discuţii cu oameni din Chişinău că foarte mulţi dintre ei încă mai confundă titulaturile formaţiunilor şi pe un lider de partid cu altul. Ei, bine, competiţia a început! Pănă la 5 aprilie, tocmai vom reuşi să-i reţinem pe actorii politici înscrişi în cursa electorală pentru Parlament, să deosebim o denumire de alta, să memorizăm siglele, să le pătrundem simbolismele şi, cel mai important, să-i identificăm pe favoriţii noştri şi să le acordăm votul.
Rămâne să vedem cum va decurge competiţia. Dar o campanie electorală tihnită mai este posibilă doar în cadrul unor regimuri totalitare sau al unor autocraţii. Competiţia electorală este o luptă democratică pentru cucerirea puterii în stat. Pe durata acesteia, percepţia se acutizează – cea a competitorilor, dar şi a electoratului. Aşadar, este firesc ca în campanie să iasă la lumină lucruri care până atunci păreau inexistente. Pe de altă parte, este caracteristic firii umane să exagereze şi să trişeze într-o luptă pentru supravieţuire, mai ales una politică.
Intermediarul dintre noianul de informaţii emis de politicieni şi alegători este presa. Mass-media are datoria să asigure corectitudinea şi echilibrul informaţional al campaniei. Iată de ce ne bucură foarte mult decizia unui număr apreciabil de posturi de televiziune locale şi regionale (14) de a organiza în premieră dezbateri electorale – lucru care în anii trecuţi era lăsat exclusiv în seama posturilor de televiziune ce emit din Capitală. Surpriza este posibilă datorită sprijinului oferit de fundaţiile „Eurasia” şi „Soros”.
Conform ultimului Barometru de opinie, ziarele reprezintă prima sursă de informare pentru 21,8% dintre respondenţi, pe când televiziunea – pentru 88,4%. Din acest considerent, societatea civilă insistă în special asupra respectării deontologiei şi legislaţiei audiovizuale în spaţiul informaţional electronic, mai ales la posturile publice de radio şi televiziune. Săptămâna aceasta, într-un nou raport, Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) constata că la Compania „Teleradio-Moldova” “stagnează” aplicarea respectivelor principii. “Situaţia în cadrul acestei instituţii se înrăutăţeşte pe măsură ce se apropie scrutinul parlamentar”, iar “ştirile îi favorizează doar pe actorii politici aflaţi la guvernare şi pe cei care reprezintă autorităţile de stat”, se mai arată în raport. Experţii consultaţi de CIJ avertizează că ”este de aşteptat ca în anul electoral 2009 situaţia sub aspectul libertăţii presei să se agraveze”.
Pentru a contribui la îmbunătăţirea atmosferei în campanie, Comisia Europeană şi Consiliul Europei derulează în Republica Moldova un program comun, cu genericul “Suport pentru alegeri libere şi corecte”. La sfârşitul anului 2008, la conferinţa “Responsabilitatea democratică a mass-media în campanile electorale”, Vladimir Ristovscki, reprezentant special în Republica Moldova al Secretarului General al Consiliului Europei, atenţiona că “pentru instituţiile statului, alegerile parlamentare din 2009 vor constitui un indicator foarte important al nivelului de democraţie”. La rândul său, Claus Neukirch, şeful adjunct al Misiunii OSCE la Chişinău, avertiza că, în campania electorală, “atenţia monitorilor se va concentra în mod special pe activitatea “Teleradio-Moldova”, care este finanţată din bani publici”. În acelaşi timp, Neukirch sublinia că este şi “o chestiune de onoare” pentru presa privată să reflecte punctele de vedere ale tuturor actorilor politici, să reflecte o imagine de ansamblu şi echilibrată.

Eleonora LISNIC

(11.02.2009, pentru “Capitala” – www.capitala.md )

La începutul blogului