miercuri, 29 aprilie 2009

Cum votează deputaţii? Pe rând, în cabina de vot :)

O precizare din start: Atunci când primeşte buletinul de vot, deputatul semnează în registrul (pe lista) Comisiei speciale de desfăşurare a alegerilor, după care intră în cabina de votare, votează, apoi, la ieşire, depune buletinul în urna de vot.
Prin urmare, este clar din start cine solicită buletin pentru vot, cine intră în cabină şi cine nu.

Legea Republicii Moldova cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova
Nr.1234-XIV din 22.09.2000Monitorul Oficial al R.Moldova nr.139–140/996 din 02.11.2000

Articolul 5. Propunerea candidaturilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi propusă, începînd cu ziua fixării datei alegerilor, de către:
persoana care îşi înaintează propria candidatură susţinută de cel
puţin 15 deputaţi;
un grup de cel puţin 15 deputaţi.
(2) Propunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, semnată de toţi deputaţii care o susţin, va fi prezentată comisiei speciale cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor şi va fi însoţită de:
consimţămîntul scris al candidatului şi certificatul lui de
sănătate, eliberat de instituţia medicală abilitată;
declaraţia despre toate veniturile candidatului din anul
precedent şi din anul alegerilor;
datele biografice ale candidatului (curriculum vitae).
(3) Deputaţii care au semnat propunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu sînt în drept să mai semneze şi o alta, sub sancţiunea nulităţii oricărei semnături ulterioare.
(4) Nu se admite retragerea semnăturii din propunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(5) Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate să-şi retragă candidatura în orice moment pînă la declararea începutului votării.

Articolul 8. Votarea
(1) Votarea pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează în mod secret.
(2) Numele candidaţilor se includ în buletinul de vot în ordinea desemnării lor.
(3) Fiecărui deputat i se înmînează un buletin de vot.
(4) Deputaţii votează ştergînd cu o linie din buletinul de vot numele candidaţilor contra cărora votează.
(5) Imediat după terminarea votării, comisia specială întocmeşte un proces-verbal care va conţine:
numărul total de deputaţi care au primit buletine de vot;
numărul total de buletine introduse în urnă;
numărul total de voturi acumulate de fiecare candidat;
numărul total de buletine declarate nevalabile;
alte date necesare.

Textul integral al legii - link.

Articol util:
Constituirea Parlamentului, alegerea Preşedintelui, instalarea Guvernului
Кто кого и как выбирает?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului