duminică, 12 iulie 2009

Cluj: Mii de participanţi la tradiţionala manifestare de la “Crucea Iancului”

Cluj-Napoca, 12 iul /Agerpres/ - În jur de 10.000 de persoane s-au reunit, duminică, la tradiţionala manifestare de la 'Crucea Iancului' din comuna Mărişel, monument dedicat revoluţionarului paşoptist Avram Iancu, precum şi curajoasei Pelaghia Roşu şi vitejilor transilvăneni căzuţi în timpul Revoluţiei de la 1848, în confruntarea cu ungarii veniţi să pună capăt mişcării de eliberare naţională.
Slujba oficiată duminică dimineaţa, întru pomenirea eroilor, a fost urmată de o paradă a portului popular şi de o defilare a călăreţilor.
După-amiază, la Mărişel a început un mare concert folcloric, care a reunit artişti de renume ai scenei precum taragotistul Dumitru Fărcaş, familia Petreuş, Maria Marcu, Mihai Mariş, Amalia Codorean-Chindriş, Florian Roşan, Maria Lobonţ, Marinela Zegrean-Istici, Radu Ciordaş, Livia Hetea, Dana Purcel, Ioana Budaie, Bogdana Pop şi Ioan Seleş. La reuşita programului îşi vor da concursul grupul 'Taragotiştii din Mărişel', precum şi ansamblurile folclorice 'Dor Transilvan', 'Cununa Apusenilor', 'Fiii Cămăraşului' şi 'Românaşul'. După spectacolul folcloric, va avea loc 'Hora Satului'.
La Mărişel se desfăşoară, cu acest prilej, şi un mare târg al meşteşugarilor.
În fiecare an, începând din 1850 şi până în zilele noastre, moţii urcă la Mărişel, unde strămoşii lor au înfrânt, într-o dramatică încleştare, armata maghiară. De mare preţ în obţinerea victoriei a fost ajutorul tulnicăreselor, conduse de o tânără curajoasă, Pelaghia Roşu, devenită o figură legendară a Apusenilor.Bătălia de la Mărişel-Fântânele a avut loc la 6 iulie 1849. Cetele moţilor erau alcătuite din aproximativ 500 oameni, iar oastea maghiară din 3.000 de oşteni, fiind dotată cu cinci tunuri.
Tribunii Nicolae Corcheş şi Iacob Olteanu, trimişi de Craiul Munţilor, Avram Iancu, au organizat trei cete de luptă, formate din 123 de vânători, 137 de lăncieri şi din locuitorii satelor din jur, dispunând aşezarea în trei puncte strategice, pe unde trebuia să treacă duşmanul.
'Crucea Iancului' de la Mărişel a fost ridicată iniţial din lemn, în 1924, la aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Avram Iancu, de către fraţii Vasile, Ioan şi Gavril Crişan, fiind ulterior înlocuită, de aceiaşi oameni inimoşi, cu o cruce de piatră. În toamna anului 1940, după Diktatul de la Viena şi cedarea părţii de Nord-Vest a Transilvaniei, crucea a fost demontată, adusă în sat şi ascunsă, de frica răzbunării ungurilor.
Rezerviştii din Batalionul Someş, cu sediul în Beliş, ajutaţi de locuitorii din Mărişel, au ridicat o nouă Troiţă de piatră, în locul unde s-au aflat anterior celelalte două monumente. Troiţa a fost sfinţită la 24 iunie 1944, în cadrul unui ceremonial militar-religios. În jurul acestei troiţe, numite 'Crucea Iancului', se adună moţii, an de an, pentru a cinsti victoria înaintaşilor.
Manifestarea este organizată de Societatea 'Avram Iancu', înfiinţată în 1922.
Societatea 'Avram Iancu' invită, totodată, românii de pretutindeni, în zilele de 18 şi 19 iulie, la serbarea tradiţională 'Târgul de pe Muntele Găina', iar între 1 şi 2 august, la 'Serbările Crăişorului' din municipiul Turda.
Comuna Mărişel a fost declarată zonă ecologică, cu păşuni, păduri şi arii protejate. În comună sunt mai multe familii care produc sortimente alimentare ecologice. De interes turistic deosebit sunt rezervaţia Măguri-Răcătău, Rezervaţia naturală Padiş şi Rezervaţia Scărişoara.
AGERPRES (Carmen Fărcaşiu)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului