joi, 9 iulie 2009

PL despre situaţia din agricultura Republicii Moldova


Contribuţia guvernării comuniste în agricultură – să se roage vara de ploaie, iarna de ninsoare şi să critice soluţiile Partidului Liberal

Domeniul agriculturii este paralizat şi nesubvenţionat de guvernarea comunistă. Această declaraţie a făst făcută în cadrul unei conferinţe de presă de Anatol Arhire, vicepreşedintele raionului Ungheni, candidat electoral al Partidului Liberal.
Potrivit lui Arhire, lipsa unor politici coerente şi eficiente în agricultură din partea Guvernului au generat o situaţie deplorabilă la nivel agricol, situaţie care ne afectează pe toţi pentru că toţi suntem consumatori. Populaţia consumă produse alimentare importate, e vorba de produse esenţiale, cu o frecvenţă înaltă de consum, care nu sunt de cea mai bună calitate – cartofi, morcov, muştar, maioneză – acestea ar putea fi cultivate sau produse şi în Moldova, asigurând consumatorul cu produse de calitate şi agenţii economici cu profit.
Practicile sovietice la care recurg autorităţile sunt nefuncţionale, consideră Arhire. Un exemplu, în acest sens, este crearea staţiilor de maşini şi tractoare, pentru care guvernul a alocat 23,5 mln lei, bani care puteau fi folosiţi pentru subvenţionarea agriculturii. De asemenea, autorităţile comuniste ”au transformat fabricile de lapte în fabrici fără lapte, iar fabricile de conserve în fabrici fără conserve”.
Arhire a mai insistat şi asupra faptului că în Republica Moldova, ţară preponderent agrară, preţurile la produsele agroalimentare sunt mai mari decât în ţările europene, care nu au segmentul agricol dezvoltat.
Potrivit lui Vadim Cojocaru, dr. în economie, candidat electoral PL, guvernarea comunistă dacă şi are ”realizări” în agricultură, este faptul că populaţia consumă mai mulţi cartofi, zahăr şi o serie de produse necalitative, mult mai mult decât prevăd normele fiziologice în acest sens. Mai mult decât atât, lipsa de bani face ca populaţia să nu se alimenteze corect, să prefere produse ieftine, care nu oferă siguranţă alimentară şi să se îmbolnăvească, statul nefiind în stare să garanteze controlul asupra calităţii şi accesibilităţii mărfurilor.
În vederea dezvoltării potenţialului de producere a sectoarelor agricol şi agroindustrial, Partidul Liberal propune: dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul producţiei agricole până la 50%, prin subvenţionarea producţiei zootehnice; implementarea programului SITA (Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor) până în 2012; crearea unor centre agroindustriale inovaţionale, care să servească drept model pentru preluarea practicilor internaţionale şi a tehnologiilor moderne de către asociaţiile agricole şi gospodăriile ţărăneşti; asigurarea transparenţei şi echităţii în gestiunea mecanismului de subvenţionare pentru asimilarea totală a resurselor financiare alocate; promovarea politicilor de consolidare a terenurilor agricole; elaborarea cadrului legal stimulatoriu privind accesul producătorilor agricoli la suprafeţele de comerţ organizat şi la reţeaua de distribuţie activă a produselor agricole; crearea unui departament pe lângă Ministerul Agriculturii care ar asigura condiţii eficiente de distribuţie şi comerţ pe pieţele interne şi externe; încurajarea producătorilor autohtoni prin diverse mecanisme legislative şi protejarea pieţei interne; lărgirea şi extinderea terenurilor agricole pe suprafeţe protejate.


Piaţa produselor agroalimentare din Republica Moldova nu garantează securitatea alimentară a populaţiei

Piaţa produselor agroalimentare din Republica Moldova nu garantează securitatea alimentară a populaţiei. Mai mult ca atât, comportă o serie de caracteristici îndreptate categoric împotriva cetăţenilor. Despre acest lucru a comunicat Mariana Ambros, dr. în economie, candidat din partea Partidului Liberal, în cadrul unei conferinţe de presă.
Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei reprezintă o obligaţie fundamentală a unui stat, care presupune gestionarea raţională a resurselor, prin elaborarea politicilor eficiente, altfel încât să evite pericolul şi riscurile la care se expun cetăţenii.
În ţările dezvoltate, securitatea alimentară s-a realizat prin crearea unui sistem agricol viabil, rezultat al unor politici consecvente de susţinere a agriculturii. ”În Republica Moldova structura volumului producţiei agricole nu asigură populaţia cu necesarul de produse alimentare, deşi suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă depăşeşte de 2,3 ori normele prevăzute pentru acoperirea necesarului în garantarea securităţii alimentare şi în concordanţă cu normele fiziologice de consum”, a atenţionat M. Ambros.
Structura consumului de produse alimentare a populaţiei Republicii Moldova este una foarte săracă, provocând creşterea numărului bolnavilor de anemie, în special în rândurile copiilor şi femeilor: 28% din femei şi 32% din copiii din Republica Moldova suferă de diverse forme de anemie. Potrivit lui Ambros, acest fapt este determinat de puterea slabă de absorbţie a pieţei, generată de veniturile derizorii ale populaţiei. O altă tendinţă negativă care se profilează în domeniul economic este faptul că infrastructura calităţii este insuficient dezvoltată. Mariana Ambos atenţionează: ”Calitatea mărfurilor oferite spre vânzare consumatorilor este o problemă majoră în garantarea securităţii alimentare în Republica Moldova. Organele naţionale de metrologie şi standardizare, în calitate de componente esenţiale ale infrastructurii economice pentru garantarea calităţii mărfurilor, nu asigură securitatea în consum şi nici nu protejează interesele sociale şi economice ale consumatorilor. Aceasta şi arată atitudinea mizerabilă a guvernării comuniste faţă de cetăţenii propriei ţări”. Uzurparea frecventă a drepturilor consumatorilor domină pe piaţă şi este determinată de cadrul instituţional şi legislativ neadecvat în domeniu. Potrivit lui Ambros, sarcinile propuse de Ministerul Economiei şi Comerţului nu permit de a preveni şi combate practicile comerciale ilegale, care dăunează sănătăţii, securităţii cetăţenilor, precum şi intereselor economice ale consumatorilor, de a evalua efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor. ”Lipsa unei Agenţii Naţionale de Protecţie a Consumatorilor nu permite conlucrarea eficientă a organelor cu funcţii de control. În mare parte, organizaţiile obşteşti asigură protecţia consumatorilor, dar se confruntă cu cazuri când agenţii economici şi structurile de stat încalcă flagrant legile”, a mai declarat Ambros.
În scopul creşterii accesibilităţii preţurilor în concordanţă cu puterea de cumpărare a consumatorilor şi cu calitatea mărfurilor, precum şi al creşterii securităţii în consumul alimentar, Partidul Liberal solicită:
1. asigurarea echilibrului între fondul de mărfuri şi capacitatea de cumpărare a populaţiei, în acest sens fiind necesară o stimulare a ofertei de mărfuri care ar corespunde tuturor categoriilor sociale;
2. garantarea calităţii corespunzătoare a bunurilor şi serviciilor oferite consumatorilor prin crearea unor instituţii specializate cu o bază proprie de analiză şi evaluare a fenomenelor legate de calitatea mărfurilor;
3. elaborarea unei metodologii oficiale privind stabilirea adaosului comercial, în vederea evitării practicilor speculative ale întreprinderilor, în special la produsele cu frecvenţă înaltă de consum;
4. organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori, care să asigure transparenţa pieţei şi protejarea împotriva unei politici agresive de marketing promovată de agenţii economici. Mariana Ambros consideră că păstrarea integrităţii Politicii de Protecţie a Consumatorilor din UE şi aplicarea ei şi în Republica Moldova este o prioritate în asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare, în special „protecţia accesului consumatorilor la justiţie”.

Citiţi pe blog:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului