luni, 27 iulie 2009

PL, PLDM, AMN: Să valorificăm şansa istorică! Используем исторический шанс!

Opoziţia Unită - Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Alianţa „Moldova Noastră” – a susţinut luni, 27 iulie, cu începere la ora 10.00, o conferinţa de presă comună în Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Scuarul Europei.
APELUL Opoziţiei Unite

Stimaţi alegători,
Pentru a doua oară în acest an suntem chemaţi la urnele de vot.
La scrutinul parlamentar din 29 iulie 2009 avem şansa să alegem între trecut şi viitor, între sărăcie şi bunăstare, între dictatură şi libertate. Avem şansa să înlăturăm de la putere pe cale democratică partidul comuniştilor şi să facem schimbarea de esenţă a Republicii Moldova. Actuala criză politică – „opera” incompetenţei guvernării comuniste – o putem depăşi doar împreună.

Toate popoarele europene care s-au aflat sub dictatura totalitarismului comunist, o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată, treptat au depăşit consecinţele nefaste ale regimului şi s-au reintegrat în familia europeană civilizată. În spaţiul european, comunismul ca regim politic şi practică de guvernare s-a păstrat doar în Republica Moldova. La actualele alegeri parlamentare ni se oferă şansa să respingem hotărât, odată şi pentru totdeauna, acest capitol trist al istoriei.

Stimaţi concetăţeni,
Alegerile parlamentare din 29 iulie sunt un test de maturitate politică a societăţii noastre. Avem şansa istorică să ne despărţim, pentru totdeauna, de trecutul comunist; să alegem o guvernare democratică şi responsabilă, prin care să punem bazele statului de drept, în care fiecare cetăţean să aibă posibilitatea să-şi manifeste liber şi nestingherit capăcităţile sale creatoare; să asigurăm un trai decent în Republica Moldova. Dacă vom acţiona împreună, dacă vom fi într-un gând şi vom exprima o vrere, schimbarea în bine a Republicii Moldova se va produce cu siguranţă şi vom deveni stăpâni la noi acasă.

Opoziţia Unită – Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat din Moldova şi Alianţa „Moldova Noastră” – face apel către toţi adepţii şi simpatizanţii săi, către toţi cetăţenii ţării noastre, locuitori ai satelor şi oraşelor, reprezentanţi ai grupurilor etnice, către cei plecaţi peste hotare, dar care mereu sunt cu gândul la copiii şi părinţii rămaşi la baştină, să participe la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, să respingă hotărât frica, sărăcia şi dictatura, să voteze pentru libertate, democraţie şi viitorul european al Republicii Moldova!

Dragi alegători,
Să facem în aşa fel încât, după alegeri, să putem privi în ochii copiilor şi nepoţilor noştri cu simţul datoriei împlinite.
Să valorificăm şansa, să alegem viitorul!

Votaţi reprezentanţii Opoziţiei Unite – garantul viitorului european al Republicii Moldova!

Votaţi Partidul Liberal!
Votaţi Partidul Liberal Democrat din Moldova!
Votaţi Alianţa „Moldova Noastră”!

Mihai GHIMPU Vlad FILAT Serafim URECHEAN
Preşedintele PL Preşedintele PLDM Preşedintele AMN
27 iulie 2009
ОБРАЩЕНИЕ Объединённой Оппозиции
Используем исторический шанс!
Уважаемые избиратели,
В этом году уже во второй раз нам предстоит голосовать. На парламентских выборах 29 июля нам предстоит выбрать между прошлым и будущим, между между бедностью и благосостоянием, между диктатурой и свободой. У нас есть шанс демократическим путем отстранить от власти партию коммунистов и добиться в Республике Молдова действeнных перемен. Нынешний политический кризис - результат некомпетентности коммунистической власти - мы можем преодолеть только вместе.
Все европейские народы, на протяжении короткого или длительного времени находившиеся под диктатурой коммунистического тоталитаризма, постепенно преодолели губительные последствия режима и вернулись в цивилизованную европейскую семью. На всем европейском пространстве коммунизм, как политический режим и форма правления, сохранился только в Молдове. На предстоящих парламентских выборах нам дается шанс раз и навсегда перевернуть эту печальную страницу истории.Уважаемые сограждане,Парламентские выборы 29 июля являются тестом на политическую зрелость нашего общества. У нас есть исторический шанс навсегда расстаться с коммунистическим прошлым, избрать демократическое и ответственное руководство, заложив тем самым основу правового государства, в котором у каждого гражданина будет возможность свободно и беспрепятственно проявлять свои творческие способности; обеспечить в Республикe Молдова достойный уровень жизни. Если мы будем действовать вместе и сообща добиваться цели, то реальные перемены в Молдове обязательно произойдут, и мы сможем стать хозяевами в своём доме.
Объединенная оппозиция, - Либеральная партия, Либерал-демократическая партия и Альянс «Наша Молдова», обращаются ко всем своим сторонникам и сочувствующим, ко всем гражданам Республики Молдова, жителям сёл и городов, представителям всех этнических групп, всем, кто находится за рубежом, но постоянно думает о детях и родителях, оставшихся на родине, принять участие в парламентских выборах 29 июля. Мы призываем Вас дать решительный отпор страху, бедности и диктатуре, проголосовать за свободу, демократию и европейское будущее Республики Молдова!
Дорогие избиратели,
Сделаем так, что бы после выборов мы смогли смотреть в глаза наших детей и внуков с чувством выполненного долга.
Не упустим шанс, выберем будущее! Голосуйте за представителей Объединённой Оппозиции – гарантию европейского будущего Республики Молдова!
Голосуйте за Либеральную партию!
Голосуйте за Либерал-демократическую партию!
Голосуйте за Альянс «Наша Молдова»!
Михай ГИМПУ, Председатель ЛП
Влад ФИЛАТ, Председатель ЛДПМ
Серафим УРЕКЯН, Председатель АНМ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului