miercuri, 29 iulie 2009

Posibile nereguli pe parcursul zilei alegerilor

Posibilele nereguli/fraude ce pot apărea sunt menţionate într-un comunicat de presă al LADOM:

• Comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice pe o rază de până la 100 de m în jurul secţiei de votare;

• Neînlăturarea afişelor sau materialelor electorale din/şi de pe clădirea sediului secţiei de votare şi din preajma acesteia;

• Continuarea agitaţiei electorale în pre-ziua şi ziua votării;

• Staţionarea unor persoane neautorizate în secţia de votare (de exemplu: a poliţistului, concurenţilor electorali);

• Înmânarea către un alegător a unui număr de buletine de vot mai mare decât cel la care are dreptul;

• Purtarea, de către membrii BESV sau observatori, pe durata votării, a unor materiale cu însemne electorale;

• Promisiunea sau darea de bani sau bunuri în scopul influenţării votului alegătorilor;

• Permisiunea de a vota acordată unei persoane al cărui domiciliu sau reşedinţă nu este arondat secţiei de votare respective, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

• Permisiunea de a vota acordată unei persoane din ale cărei acte de identitate reiese faptul că a mai votat o dată (era deja ştampila „29.07.2009 Alegeri” aplicată pe actul de identitate);

• Alegătorului i se eliberează buletin de vot fără prezentarea actului de identitate;

• Refuzarea dreptului de a vota unei persoane care face dovada faptului că domiciliul sau reşedinţa sa este arondat secţiei de votare respective, iar pe actul de identitate nu figurează ştampila „29.07.2009 Alegeri ”;

• Alegătorul nu semnează în lista electorală şi nu i se aplică ştampila „29.07.2009 Alegeri”, fapt ce îi dă posibilitatea de a se prezenta ulterior, în aceeaşi secţie, pentru a vota din nou;

• Doi sau mai mulţi alegători intră în acelaşi timp în aceeaşi cabină de vot, cu excepţia cazului în care persoana nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul;

• Membri ai biroului electoral al secţiei de votare, observatori sau candidaţi însoţesc alegători în cabina de vot;

• Alegătorilor care solicită sprijin pentru a vota nu li se permite să îşi aleagă un însoţitor sau li se indică un însoţitor anume de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;

• O persoană încearcă să influenţeze o alta în legătură cu opţiunea de vot pe care urmează să şi-o exprime;

• Votul se exprimă şi în alte locuri decât în cabinele de vot;

• Alegătorilor nu li se asigură şi respectă secretul votului şi votul lor devine cunoscut şi de alţii;

• Alegătorii înşişi îşi fac cunoscut votul lor, arătând buletinul de vot membrilor BESV sau observatorilor sau altor persoane din secţia de votare;

• Alegătorilor care solicită anularea primului buletin de vot folosit înainte de introducerea acestuia în urnă şi înmânarea unui buletin de vot suplimentar li se refuză acest lucru;

• Transmiterea urnei mobile fără să existe cereri sau situaţia în care cei care însoţesc urna mobilă trec şi pe la alte adrese decât cele menţionate în solicitările complete primite la secţia de votare;

• Transmiterea urnei mobile însoţite de mai puţin de doi membri ai BESV;

• Cei care însoţesc urna mobilă nu ajung la adresele la care ar trebui să ajungă şi votează în locul persoanelor netransportabile de la adresele respective. Pentru a împiedica acest lucru, atrageţi atenţia asupra faptului că, în conformitate cu prevederile legale, urna mobilă nu trebuie să plece decât către adresele la care este solicitată, în acest fel existând posibilitatea de a se verifica dacă urna a ajuns la acele adrese. Totodată, atunci când se hotărăşte ca urna mobilă să plece pe traseu, în cazul în care biroul electoral al secţiei de votare are o componenţă echilibrată din punct de vedere politic, iar lucrurile par a se derula normal în secţia la care sunteţi acreditat ca observator, faceţi tot posibilul să însoţiţi urna mobilă;

• Deşi există solicitări, urna mobilă nu este trimisă la adresa solicitantului.

• Un număr mare de alegători petrec un timp mai lung decât cel necesar în cabina de vot - este posibil ca acest incident să se datoreze fotografierii sau filmării buletinelor de vot;

• În preajma secţiei de votare staţionează grupuri de oameni care intră în dialog regulat cu votanţii.


Ce este o sesizare?

Sesizarea constă din semnalarea unei probleme de organizare şi desfăşurare a alegerilor. Caracterul problematic al situaţiei/acţiunii semnalate trebuie să fie argumentat prin încălcarea unei prevederi a unui act normativ: Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora.


Cine poate depune o sesizare?
Pot adresa sesizări delegaţii şi observatorii acreditaţi în secţiile de votare, precum şi orice cetăţean care consideră că a fost lezat în exercitarea drepturilor sale electorale sau care a constatat nemijlocit încălcarea legislaţiei electorale.
Cum acţionează observatorul?
În observarea alegerilor în secţia de votare aveţi dreptul şi sunteţi încurajaţi să semnalaţi preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare neregulile pe care le constataţi în derularea procesului electoral. Ori de câte ori observaţi o neregulă, sesizaţi biroul electoral al secţiei de votare după cum urmează:

Sesizare verbală
La constatarea iniţială a unei nereguli atrageţi-i atenţia preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare asupra acesteia. În cele mai multe cazuri ne aşteptăm ca acesta să intervină pentru a rezolva neregula.

Sesizare scrisă
Dacă problema persistă şi/sau preşedintele nu ţine cont de sesizarea dumneavoastră verbală, scrieţi o contestaţie scrisă şi cereţi să vă dea un număr de înregistrare. În acest moment informaţi şi coordonatorul LADOM de depunerea sesizării scrise.

Sesizarea trebuie să conţină motivele ce o generează, probele (fotografii, declaraţiile unor martori, etc.), semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o depune.

Sesizarea la Consiliul Electoral de Circumscripţie

Dacă nici în urma sesizării scrise situaţia negativă semnalată nu este remediată prin intervenţia preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, comunicaţi acest lucru coordonatorului LADOM. Acesta va prelua problema dumneavoastră şi se va ocupa de transmiterea unei sesizări la Consiliul Electoral de Circumscripţie care va soluţiona problema şi informa preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

Sesizare Comisia Electorală Centrală
Dacă nici Consiliul Electoral de Circumscripţie nu rezolvă problema, echipa LADOM de la Chişinău va adresa o sesizare în atenţia Comisiei Electorale Centrale.

Fiţi, aşadar, siguri că reprezentanţii Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova- LADOM vă va acorda tot sprijinul de care aveţi nevoie în ziua alegerilor şi nu ezitaţi să-i contactaţi pentru orice problemă sau nevoie de sprijin aţi putea avea la adresa:
Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova
MD 2009, Mun. Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 13
Tel./Fax 00 373 22 / 72 93 52 /
28 05 12 / 73 32 33
www.ladom.org.md, info@ladom.org.md

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului