joi, 27 august 2009

27 august 1991 – Ziua Proclamării Independenţei Republicii MoldovaAstăzi, 27 august 2009, se împlinesc 18 ani din ziua în care Republica Moldova s-a proclamat stat independent şi a ieşit din componenţa Uniunii Sovietice.
Deocamdată, nu ne-am atins visurile pe care le aveam în 1991 cu privire la democratizare, nivel de trai şi ieşire din sfera de influenţă a Rusiei... Şi, totuşi, este un eveniment ce merită marcat – Proclamarea Independenţei faţă de URSS a fost o mare bucurie şi o mare cucerire a noastră.
Felicitări tuturor şi cele mai frumoase urări de bine şi prosperitate cu prilejul Zilei Independenţei! La Mulţi Ani Fericiţi, Republica Moldova! Scutură-te rapid de rău şi ieşi la Lumină!

Voronin susţine că originalul Declaraţiei de Independenţă a ars la 7 aprilie 2009
La mijlocul lunii iulie, într-o conferinţă de presă, Vladimir Voronin, preşedintele în exerciţiu al RM, a afirmat că originalul Declaraţiei de Independenţă a ars la 7 aprilie 2009, când a fost incendiată clădirea Parlamentului. Potrivit lui, documentul „se păstra în Arhiva Parlamentului, care a ars în proporţie de 80%”, dar „o copie a Declaraţiei este întreagă şi se află la Preşedinţie”.
Mai mulţi politicieni democraţi şi analişti nu cred, însă, că Declaraţia a ars. Alexandru Moşanu, preşedintele primului parlament al RM, cel care a dat citire Declaraţiei la Marea Adunare Naţională din 27 august 1991, spune că dacă documentul ar fi ars cu adevărat, „preşedintele RM, dar şi preşedintele de atunci al legislativului, Marian Lupu, ar fi trebuit să facă o declaraţie publică, să convoace o comisie pentru elucidarea circumstanţelor cazului”.
„În cursul antidemocratic şi antiromânesc promovat pe parcursul a opt ani, comuniştii s-au împiedicat permanent de Declaraţia de Independenţă”, aprecia Alexandru Moşanu într-o declaraţie pentru Info-Prim Neo. “Ostilitatea comuniştilor faţă de Declaraţia de Independenţă îşi găseşte expresie şi în substituirea Zilei Independenţei prin Ziua Republicii, cu scopul de a şterge din memoria poporului un eveniment istoric care îi supără şi pe care îl contestă”, a mai explicat preşedintele primului parlament al Republicii Moldova.

Declaraţia de Independenţă a Republicii MoldovaPARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere şi democratice,
AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale;
CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi Bucovinei;
SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a teritoriului istoric şi etnic al poporului nostru;
LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţională „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia” prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991;
SUBLINIIND că fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, ocupate prin forţă la 18 iunie 1940, precum şi a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituţionale; a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldoveneşti unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniţei între RSS Ucraineană şi RSS Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absenţa oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii şi apartenenţa noii republici la URSS;
REAMINTIND că în ultimii ani mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la Chişinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 şi 27 august 1991, prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, şi schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;
PORNIND de la Declaraţia suveranităţii Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, şi de la faptul că populaţia Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra menţinerii URSS;
ŢINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa şi în lume de democratizare, de afirmare a libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale, de edificare a statelor de drept şi de trecere la economia de piaţă:
REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la Helsinki şi normelor de drept internaţional;
APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrşirii unui act de justiţie, în concordanţă cu istoria poporului nostru, cu normele de morală şi de drept internaţional,
PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi:
REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.
În calitatea sa de STAT SUVERAN ŞI INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:
SOLICITĂ tuturor statelor şi guvernelor lumii recunoaşterea independenţei sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, şi îşi exprimă dorinţa de interes comun cu ţările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internaţional şi practicii existente în lume în această materie.
ADRESEAZĂ Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi depline în organizaţia mondială şi în agenţiile sale specializate;
DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki şi la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi la mecanismele sale:
CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova;
HOTĂRĂŞTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituţia, legile şi celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;
GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţii politice ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparţinînd grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki şi ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Adoptată la Chişinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991

4 comentarii:

 1. La multi ani, Eleonora!

  Sa avem parte de lucruri marete si schimbari in bine in anul ce urmeaza!

  Cu drag,

  Angela

  RăspundețiȘtergere
 2. Mulţumesc, Angela! La fel şi ţie! Atunci, în august 1991, după puciul din data de 19, am cam trăit zile de coşmar şi ne făceam griji...
  Dar iată că din tot "focul" şi răul de atunci a rezultat ce a fost mai bine pentru noi: am ieşit din URSS, iar imperiul s-a destrămat. :)
  Să avem parte de bine!

  RăspundețiȘtergere
 3. "La Mulţi Ani" Moldovei şi locuitorilor săi!

  RăspundețiȘtergere
 4. Eleonora : Meus parabéns pela comemoração da Independencia .É muito bom viver num país livre,embora tendo comunistas por perto ,a luta pela liberdade nunca termine.Abraços

  RăspundețiȘtergere

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului