sâmbătă, 24 octombrie 2009

MESAJUL preşedintelui României cu prilejul inaugurării Parcelei Româneşti de Onoare din comuna Cania şi dezvelirii Troiţei Eroilor Români, R. Moldova

25 octombrie – Ziua Armatei Române

Foto: Participarea preşedintelui Traian Băsescu la manifestările organizate de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României.

MESAJUL transmis de preşedintele României, Traian Băsescu, cu prilejul inaugurării Parcelei Româneşti de Onoare din comuna Cania şi dezvelirii Troiţei Eroilor Români din Dealul Epureni, Republica Moldova (24 octombrie 2009)

Cu prilejul Zilei Armatei României, al inaugurării Parcelei Româneşti de Onoare din comuna Cania şi al dezvelirii Troiţei Eroilor Români din Dealul Epureni, doresc să adresez respectul meu faţă de cei care s-au jertfit, rămânând, de cele mai multe ori, anonimi, pentru ca numele lor să se identifice pentru eternitate cu cel al ţării şi poporului lor.
Istoria neamului românesc păstrează la loc de aleasă cinstire faptele de arme ale înaintaşilor. Raportate la valorile perene ale conştiinţei de sine - independenţa, unitatea şi integritatea teritorială - ele constituie o dovadă eleocventă a patriotismului şi demnităţii naţionale care au animat dintotdeauna poporul român şi Oştirea sa.
Evenimentul de astăzi cinsteşte memoria celor căzuţi la datorie în acţiuni militare, reflectând, în acelaşi timp, atitudinea nobilă de promovare a identităţii româneşti în aceste locuri încărcate de istorie românească, dar şi perocuparea autorităţilor din cele două state pentru protejarea, restaurarea şi întreţinerea mormintelor şi operelor comemorative de război.
Consider că această ceremonie este şi un excelent prilej pentru exprimarea sprijinului necesar prezervării identităţii româneşti.
Iniţiativele româneşti şi largul concurs al autorităţilor din Republica Moldova, al populaţiei din aceste meleaguri, pentru realizarea acestor simboluri de jertfă ostăşească, reafirmă efortul de recuperare a memoriei istorice şi a trecutului nostru comun, care s-a concretizat în reconstrucţia, din anii 2005-2008, a cimitirelor de onoare de la Ţiganca, Feşteliţa, Neculăieuca, Micleuşeni şi Vărvăreuca.
Cimitirul de Onoare din comuna Cania şi Troiţa Eroilor Români din Dealul Epureni - proiecte declanşate şi finalizate în acest an de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor din România, în colaborare cu parohia ortodoxă cu hramul „Toţi Sfinţii Români” din satul Cania şi a unei firme constructoare din Chişinău - ne oferă dovada tăcută şi amintirea permanentă a sacrificiilor din trecut făcute de ostaşii români, căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial.
Eu cred - şi voi continua să cred - că istoria este şi va rămâne mereu cartea dintâi a unei naţii. Cinstindu-ne înaintaşii, făcând cunoscute faptele şi jertfa lor în slujba Patriei, ne respectăm actele istorice şi pe făptuitorii lor.
Avem datoria să ne aplecăm mereu asupra trecutului, să ne recunoaştem şi să ne înţelegem valorile, să ne respectăm eroii. Pretutindeni în lume se procedează la fel. Naţiunile îşi cunosc şi îşi cinstesc propria istorie şi este firesc să fie aşa, pentru că în acest fel, întemeindu-se pe faptele din trecut, îşi plămădesc viitorul pe care şi-l doresc.
Iniţiativa Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din România de a inaugura Parcela Românească de Onoare din comuna Cania şi de a dezveli Troiţa Eroilor Români din Dealul Epureni a fost rodul strădaniei acelora care consideră că istoria militară reprezintă o pagină importantă din marea carte a istoriei naţionale şi universale, iar jertfa eroilor români trebuie cinstită şi prezentată cum se cuvine generaţiilor mai tinere.
La acest moment de recunoştinţă, doresc să exprim respectul meu faţă de ceea ce aţi făcut bun şi frumos, prin realizarea acestor lucrări, oferind dovada tăcută şi amintirea permanentă a sacrificiilor din trecut făcute de ostaşii români, dar şi să menţionez că prezentul act răspunde cerinţelor prevederilor Convenţiei I de la Geneva, din 1949, şi ale Protocolului adiţional I, din 1977, cu privire la protecţia victimelor din conflictele armate internaţionale.
Prilejul pe care îl avem astăzi, de a asista la acest eveniment emoţionant, reprezintă în acelaşi timp şi preţul cumplit pe care omenirea l-a plătit pentru libertate. El este conceput ca o filă de istorie bine scrisă şi articulată, motiv pentru cei vârstnici să rememoreze evenimentele din trecutul lor ostăşesc, iar pentru cei tineri să poată vedea şi simţi eroismul acestor ostaşi ca pe o pildă demnă de urmat în viaţă.
Să ne închinăm cu recunoştinţă în memoria sacrificiului celor căzuţi în războaie pentru ţara lor, dar să nu uităm să-i respectăm pe cei care au supravieţuit marilor bătălii, pe veteranii de război, cei care reprezintă astăzi istoria vie a fiecărei ţări. Folosesc acest prilej pentru a-i felicita pe cei care, prin strădanie şi perseverenţă, au reuşit să realizeze acest proiect.
Departamentul de Comunicare Publică
24 Octombrie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului