vineri, 18 decembrie 2009

Vaclav Havel despre „noul tip de dictatură, mai sofisticată decât comunismul” din Federaţia Rusă


Iată cum caracterizează Vaclav Havel, ex-preşedinte al Cehiei şi Cehoslovaciei, actuala situaţie din Federaţia Rusă:
„Numeroasele mele discuţii cu oameni din această ţară şi vizitele la Moscova mi-au confirmat că acolo a apărut un nou tip de democraţie de manipulare sau un nou tip de dictatură, care, în opinia mea, este mult mai sofisticată decât comunismul.
Puteţi observa acest fapt în încercările, insesizabile la prima vedere, ale Rusiei de a-şi reface sferele de influenţă. Bineînţeles, în acest scop nu sunt folosite enormele forţe armate ruseşti, dar se fac tentative de exercitare a presiunilor - de ordin politic şi economic. Marile companii ruseşti cumpără firmele noastre şi puterea economică a Rusiei creşte, la fel cum creşte, în consecinţă, influenţa politică.
Noi nu avem nevoie de conflicte cu Rusia. Atitudinea noastră faţă de ea trebuie să fie la fel ca faţă de ceilalţi parteneri. Dar, cu certitudine, trebuie să ştim cum să exprimăm ceea ce gândim şi nu putem permite să fim intimidaţi. Dacă ne vor spune că încetează să ne furnizeze gaze sau petrol, trebuie să învăţăm a le spune: „Păstraţi-le pentru voi”. Mai bine să consumăm mai puţină electricitate şi căldură, decât să admitem să fim şantajaţi”.

Vaclav Havel a exprimat aceste opinii într-un interviu acordat publicaţiei americane
"Foreign Policy”.
(Traducerea în română îmi aparţine)

În rusă:
„Мои многочисленные беседы с людьми в этой стране, поездки в Москву подтверждают, что там зародился особый новый тип манипулятивной демократии или некоторый новый тип диктатуры, который кажется мне более изощренным, чем коммунизм. Вы можете наблюдать это в не заметных на первый взгляд попытках России восстановить сферы влияния. Конечно, для этого не используются огромные российские армии, но вместо этого предпринимаются попытки оказать давление – политическое и экономическое. Крупные российские компании скупают наши фирмы, и экономическая мощь России растет, как растет и связанное с этим политическое влияние.
Нам не нужны конфликты с Россией. Мы должны относиться к ней как к любому другому нашему партнеру. Но мы определенно должны знать, как нам высказать то, что мы думаем, и мы не может позволить себя запугать. Если они скажут нам, что перестанут давать нам газ или нефть, то мы должны научиться говорить им: «Оставьте все это себе». Лучше мы будем использовать меньше света и меньше тепла, чем позволим нас шантажировать.” - Вацлав Гавел


În engleză:
“Many of my talks with Russian personalities plus my visits to Moscow confirm to me that what is being born there is a special new type of manipulative democracy, or some new type of dictatorship that is far more sophisticated than communism.
You can see it in Russia's inconspicuous efforts to re-establish its spheres of influence. Of course, no great Russian armies are being raised for this purpose anymore, but it is being attempted by various pressures, political and economic. Their large companies are slowly buying our firms, and their economic might is growing and related to that, their political influence.
We certainly don't need conflicts with Russia. We must deal with her like with any other partner. But we definitely have to know how to say what we think, but we cannot allow ourselves to be intimidated. When they tell us that they will not give us gas or oil, then we will have to learn how to tell them, "you can keep it."
It would be better to use less light and less heat than to allow them to blackmail us.” - Vaclav Havel

Un comentariu:

  1. Eleonora : Os comunistas não desistem nunca de se apoderar do mundo .Isto só acabará quando o último comunista for morto.
    Abraços

    RăspundețiȘtergere

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului