luni, 15 martie 2010

Cum va arăta medalia „Crucea Comemorativă”


Am primit imaginea de mai sus prin e-mail, ataşată la acest comunicat de presă:

„În legătură cu faptul că în presă şi pe Internet circulă imaginea eronată a proiectului Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, elaborat la iniţiativa preşedintelui interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Vă expediem imaginea color veridică a acestuia.

Preşedintele Comisiei Naţionale de Heraldică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova,
Mariana Şlapac”

De fapt, pe site-urile media a apărut nu o „imagine eronată”, dar imaginea schematică în alb-negru din proiectul de lege prezentat în Parlament. Alta mai bună nu a fost oferită presei atunci.


Mai jos, precizări despre instituirea distincţiei, în română şi rusă :“Crucea Comemorativă” pentru toţi veteranii


Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură, la 5 martie, inițiativa lui Mihai Ghimpu privind instituirea medaliei „Crucea Comemorativă a Războiului al Doilea Mondial”. La 9 mai 2010, la aniversarea a 65-a de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, autorităţile Republicii Moldova îi vor decora cu această medalie şi pe veteranii care au luptat în Armata Sovietică, şi pe cei care au luptat în Armata Română. Vor primi distincţia şi persoanele “care au muncit în spatele frontului”.

Proiectul a fost aprobat cu voturile majorităţii parlamentare (AIE), iar comuniştii au criticat proiectul. Ei s-au pronunţat împotriva decorării veteranilor Armatei Române, spunând că “aceştia au luptat de partea fasciştilor” şi că nu ar trebui să fie decoraţi cu aceeaşi medalie ca şi veteranii sovietici în ziua în care “se sărbătoreşte victoria asupra fascismului”.

Deputaţii comunişti au criticat şi aspectul viitoarei distincţii. Eduard Muşuc a spus că vede o asemănare cu svastica nazistă şi că medalia “va fi o adevărată bombă la 9 mai”, iar Mark Tkaciuc a acuzat “asemănarea cu distincţiile SS”. Un alt deputat comunist, Iurie Stoicov, a spus că nu este de acord să fie decorate “persoanele care au început războiul cu românii şi l-au terminat cu ruşii”.

La 23 august 1944, România a întors armele şi s-a alăturat Naţiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei şi, apreciază unii istorici, a jucat un rol determinant în desfăşurarea celui de-al doilea Război Mondial. Alături de sovietici, militarii români au eliberat Transilvania şi au ajuns, luptând împotriva armatei germane, până la porţile Berlinului.

Mihai Ghimpu, preşedinte al Parlamentului şi preşedinte interimar al Republicii Moldova, şi-a exprimat certitudinea că această decoraţie ar fi în măsură să reconcilieze cele două tabere de odinioară şi să instaureze echilibrul în societate. “Este inadmisibil ca veteranii Armatei Române sa fie neglijaţi în continuare, fiindcă şi ei sunt cetăţeni ai RM. Sunt cetăţenii Republicii Moldova şi trebuie să-i tratăm pe toţi egal. Conform legislaţiei în vigoare, ei sunt egalaţi în drepturi. Sunt participanţi al celui de-al doilea război mondial şi punctum. Noi nu am fost nici cei care au început războiul, nici cei care l-au oprit. Şi nici comunişti, şi nici nazişti. Noi am fost cetăţeni care am căzut sub această sabie”, a declarat Ghimpu.

Într-o replică dată comuniştilor, deputatul PDM Oleg Serebrian, a apreciat că iniţiativa lui Ghimpu este în concordanţă cu valorile europene şi a menţionat că “în Europa demult domină spiritul împăcării”.
“Crucea Comemorativă” va fi conferită următorilor cetăţeni ai Republicii Moldova: militarilor, asimilaţilor şi angajaţilor civici care au participat la acţiunile de luptă pe fronturile războiului; partizanilor şi participanţilor la mişcarea ilegalistă; militarilor şi angajaţilor civili care în perioada războiului şi-au satisfăcut serviciul în forţele armate; persoanele care au muncit în spatele frontului, decorate cu ordine şi medalii pentru abnegaţia în muncă manifestată în anii războiului; foştilor deţinuţi minori în lagărele de concentrare, ghetouri şi în alte locuri de detenţie forţată create de fascişti.

Medalia “Crucea Comemorativă a Războiului al Doilea Mondial” va fi confecţionată din tombac patinat de culoare cenuşie şi va reprezenta o cruce cu braţele egale şi extremităţile terminate în romburi cu laturile uşor convexe, înscrisă într-un cerc imaginar, cu diametrul de 35 mm. Crucea are în centru un medalion rotund, cuprinzând compoziţia scutului central din Stema de Stat a Republicii Moldova. Culoarea cenuşie a însemnului accentuează caracterul sobru al acestei cruci, iar medalionul central din inima însemnului marchează Republica Moldova ca ţară de emisie a distincţiei. Panglica dungată cu negru şi alb este concepută să combine cele două culori ale doliului: negrul contemportan, preluat din Occident, cu albul tradiţiei naţionale vechi.

Eleonora Lisnic, “Capitala”, 10.03.2010“Памятный Крест” для всех ветеранов


5 марта парламент Республики Молдова принял в первом чтении инициативу Михая Гимпу об учреждении медали „Crucea Comemorativă a Războiului al Doilea Mondial (Памятный Крест второй мировой войны)”. 9 мая 2010г., при праздновании 65-й годовщины окончания второй мировой войны, власти Республики Молдова наградят этой медалью ветеранов, воевавших в рядах Красной и Румынской армии. Награду получат также и те, кто “трудился в тылу”.


Проект одобрен голосами парламентского большинства (АЕИ). А вот коммунисты раскритиковали его. Они выступили против награждения ветеранов Румынской армии, утверждая, что те “воевали на стороне фашистов” и что в день, когда «празднуется победа над фашизмом», их не следует награждать той же медалью, что и бойцов Красной армии.

Депутаты-коммунисты раскритиковали также и вид будущей награды. Э.Мушук сказал, что видит в ней сходство с нацистской свастикой и что медаль “будет настоящей бомбой к 9 мая”, а М.Ткачук нашел в ней “сходство с наградами СС ”. Другой депутат-коммунист Ю.Стойков сказал, что не согласен с тем, чтобы награждались “люди, начавшие войну с румынами и закончившие ее с русскими ”.

23 августа 1944г. Румыния развернула оружие и присоединилась к борьбе против фашизма и, как считают некоторые историки, сыграла решающую роль во второй мировой войне. Наряду с советскими солдатами румынские воины освободили Трансильванию и с боями против немецких войск дошли до ворот Берлина.

Председатель парламента и и.о. президента Михай Гимпу выразил уверенность в том, что эта награда сможет примирить вчерашние два лагеря и установить равновесие в обществе. “Недопустимо, чтобы ветеранами Румынской армии и в дальнейшем пренебрегали, ведь они граждане Республики Молдова и нужно относиться ко всем одинаково. Согласно действующему законодательству, они уравнены в правах. Они участники второй мировой войны и точка. Не мы начали войну, не мы ее остановили. Мы не были также ни коммунистами, ни нацистами. Мы были гражданами, попавшими под этот меч ”, - заявил Гимпу.

Отвечая коммунистам, депутат О.Серебрян отметил, что инициатива М.Гимпу соответствует европейским ценностям и подчеркнул, что “в Европе давно царит дух примирения”.

“Памятным Крестом” будут награждены следующие граждане Республики Молдова: военнослужащие, добровольцы и гражданские лица, участвовавшие в боевых действиях на фронтах войны; партизаны и участники подпольного движения; военнослужащие и гражданские лица, которые в военные годы служили в рядах вооруженных сил; люди, трудившиеся в тылу, награжденные орденами и медалями за проявленную в годы войны самоотверженность в труде; бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест заключения, созданных фашистами.

Медаль “Crucea Comemorativă a Războiului al Doilea Mondial” будет выполнена из патинированного сплава серого цвета и будет представлять собой крест с равными сторонами и конечностями, заканчивающимися ромбами со слегка выпуклыми сторонами, помещенный в воображаемый круг диаметром 35 мм. В центре креста – круглый медальон, содержащий композицию центрального щита государственного герба Республики Молдова. Серый цвет награды акцентирует строгий стиль креста, а медальон в сердцевине указывает на Республику Молдова как страну-изготовителя. Лента в черно-белую полоску призвана объединить два цвета траура: современный черный, перенятый от Запада, и белый, соответствующий старой национальной традиции.

Элеонора Лисник
(Traducerea în rusă – „Capitala / Cтолица” din 10.03.2010)

4 comentarii:

 1. Imaginea alb-negru este chiar eronata. Se pare ca cineva a innegrit intentionat imaginea si a micsorat de asemenea intentionat lungumea baretei ca sa speculeze ca noua medalie seamana cu o cruce fascista.

  RăspundețiȘtergere
 2. Nu cred că s-a făcut intenţionat. Aşa apar imaginile în proiectele de lege distribuite în Parlament. O fi din cauza copiatorului.

  Imaginea alb-negru este aici: http://stiribasarabia.blogspot.com/2010/03/crucea-comemorativa-pentru-toti.html

  Pentru cei care nu cunosc originea svasticii:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Svastic%C4%83

  RăspundețiȘtergere
 3. De fapt se aseamana cu crucea data veteranilor romani di n Primul razboi mondial! Vezi http://www.okazii.ro/catalog/31558459/Crucea-comemorativa-a-razboiului-1916-1918.html#galerie
  In toate tarile necomuniste au existat si exista "cruci"! Pana si Rusia avea inainte de comunism!
  Ca Tkacacea poa sa afirme ca e ss-ista arata ce istoric e!

  RăspundețiȘtergere
 4. Орден Святого Георгия6 mai 2010, 01:21

  Seamănă mult şi cu ordinul rusesc Sf. Gheorghe, care a fost restabilit în 1992:

  http://www.rusorden.ru/?nr=add&nt=2

  RăspundețiȘtergere

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului