miercuri, 30 martie 2011

Populaţia economic activă a Republicii Moldova: 1 milion 235 mii 400 persoane


În Republica Moldova, 40% dintre şomeri se declară ”capul gospodăriei”

Conform datelor oficiale, la 1 ianuarie 2011, populaţia stabilă a Republicii Moldova constituia 3 milioane 560 mii 400 persoane. În anul 2010, populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1 milion 235 mii 400 persoane, fiind în scădere cu 2,4% comparativ cu 2009. Șomerii au constituit 92 de mii, în creştere cu 11 mii faţă de anul 2009. Informația este oferită într-un raport al Biroului Național de Statistică publicat miercuri, 30 martie, pe pagina electronică a instituției.

Ponderea bărbaţilor în categoria persoanelor active a depăşit-o cu 2% pe cea a femeilor - 51,0% şi, respectiv, 49,0%. Totodată, ponderea populaţiei rurale a fost mai mare decât a celei urbane - 51,8% şi, respectiv, 48,2%.

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii, incluzând populaţia ocupată şi şomerii.

Rata de participare a populaţiei în vârstă de muncă (conform legislaţiei în vigoare) - 16 - 56/61 ani - a înregistrat valoarea de 49%. Pentru grupa de vârstă 15-56/61 - 48%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 15 - 64 ani (vârstă de muncă conform UE) a fost de 46,5%, se arată în raport.

Populaţia ocupată a constituit circa 1143,4 mii persoane, fiind în descreştere (-3,5%) faţă de 2009. Repartiţia pe sexe relevă că ponderea bărbaţilor a fost practic egală cu cea a femeilor (50,1%, respectiv, 49,9%). Mediului rural i-au revenit 52,9% din totalul populaţiei ocupate, iar celui urban – 47,1%.
Analiza structurii populaţiei ocupate pe grupe de vârstă arată că ponderea persoanelor tinere (15-24 ani) a constituit 10,3% din total, a persoanelor adulte (25-54 ani) - 74,3% şi a persoanelor în vârstă de 55 de ani şi peste – 15,4%.

După nivelul de instruire s-a conturat următorul tablou: persoanelor cu studii medii generale şi profesionale le-a revenit 45,0%, persoanelor cu studii superioare – 23,0%.

Persoanele cu studii medii de specialitate şi persoanele cu studii gimnaziale au înregistrat ponderi apropiate (15,8%, respectiv, 15,6%).

În rândul persoanelor ocupate cu studii superioare, trei din patru lucrează în localităţile urbane, iar femeile reprezintă mai mult de jumătate (55,4%).

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că 27,5% din totalul persoanelor ocupate au activat în anul 2010 în sectorul agricol, păstrând practic aceeaşi pondere ca în anul 2009. Numărul persoanelor ocupate în acest sector a scăzut cu 19 mii, ceea ce reprezintă 5,7%. Din ei, jumătate au lucrat în gospodăriile auxiliare proprii, ceea ce reprezintă fiecare a şaptea persoană din totalul persoanelor ocupate. În comparaţie cu anul 2009, numărul lor a crescut cu 5,2%.

Numărul persoanelor ocupate în sectorul non-agricol a constituit 828,7 mii, înregistrând o scădere cu 2,6% faţă de anul 2009.

Cota parte a persoanelor angajate în industrie a constituit în total 12,8%, construcţii – 5,9%, înregistrând scăderi nesemnificative faţă de nivelul anului 2009.

Se consideră că au lucrat şi următoarele categorii de persoane:


• persoanele care ajută un membru al familiei sau o rudă pe terenul agricol, în magazinul, la ferma sau întreprinderea aceluia, dacă nu au făcut-o în scop exclusiv caritabil;
• membrii cooperativelor de consum şi de producţie;
• ucenicii şi angajaţii de probă remuneraţi;
• angajaţii ocazionali sau sezonieri, dacă au lucrat în cursul săptămânii de referinţă;
• lucrătorii pe cont propriu care nu şi-au desfăşurat activităţile obişnuite din lipsă de comenzi sau de clientelă;
• persoanele care au declarat că au lucrat în săptămâna de referinţă, chiar dacă erau, în acelaşi timp, elevi, studenţi sau pensionari.

În 2010, numărul şomerilor (conform criteriilor BIM) a fost de 92 mii, în creştere cu 11 mii faţă de anul 2009. Dintre ei, 73,7% erau persoane cu experienţă în muncă. Şomajul afectează într-o proporţie mai mare bărbaţii - 62,3% şi persoanele din mediul urban – 62,4%.

Urmau o formă de instruire doar 2,9% din totalul şomerilor. Durata medie a şomajului a fost de 13 luni, în comparaţie cu 14 luni în 2009. Cota şomerilor ce se aflau în şomaj de lungă durată (1 an şi mai mult) a constituit 30,8%. Dintre aceştia, 15,3% erau tineri (15-24 ani). Ponderea persoanelor care se aflau în şomaj de foarte lungă durată (24 luni şi mai mult) a constituit 12,8% din numărul total al şomerilor. Circa 40% dintre şomeri s-au declarat capul gospodăriei.

Eleonora Lisnic
Arena

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului