miercuri, 27 aprilie 2011

”Cetățenii din Republica Moldova n-au fost informați că ajutorul le-a venit de la NATO” - interviu cu Vitalie Grosu, directorul executiv al Centrului de Informare și Documentare privind NATO

- Dle Vitalie Grosu, în ce constă activitatea Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova?

- Centrul de Informare și Documentare privind NATO a fost inaugurat în 2007 și de atunci până în prezent încearcă să promoveze valorile democrației, libertății, reformele în domeniul securității și apărării în Republica Moldova. Activitățile Centrului pot fi structurate pe trei tipuri. În primul rând, informarea populației, a cetățenilor, a diferitelor categorii din societate, informarea cu privire la ceea ce reprezintă Alianța Nord-Atlantică, ceea ce reprezintă relația de cooperare Republica Moldova – NATO și, totodată, încercăm să informăm cu privire la diferitele aspecte ale securității, fie națională, fie la nivel internațional.Cel de-al doilea tip de activitate pe care-l promovează Centrul este prin educație. Prin diverse proiecte, prin diferite inițiative, Centrul de Informare și Documentare privind NATO încearcă să contribuie la educarea tinerilor, în corespundere cu spiritul epocii.

Încercăm să educăm tineri conștienți, tineri care să fie capabili să pună în discuție probleme ce țin de promovarea reformelor, tineri care să fie dornici să susțină dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, tineri care să fie liberi în sensul direct al cuvântului.

Cel de-al treilea tip de activitate a Centrului este activitatea de advocacy, de expertiză – Centrul de Informare și Documentare privind NATO încearcă, printr-un parteneriat cu organizații neguvernamentale din Republica Moldova sau în parteneriat cu instituțiile de stat ale Republicii Moldova, să pună în discuție proiecte de lege care se referă la reformarea sectorului de securitate și apărare.

În cadrul Centrului au fost organizate o serie de ”mese rotunde” la care au fost dezbătute mai multe proiecte legislative, inclusiv Concepția securității naționale, Strategia securității naționale.

În mare parte, activitatea Centrului de Informare și Documentare NATO se bazează pe aceste trei tipuri de activități: informarea, educarea și expertiza.

- Cum este percepută NATO de cetățenii din Republica Moldova? Ce tendințe înregistrează această percepție?

- În comparație cu atitudinea din alte state ex-sovietice, Alianța Nord-Atlantică este percepută destul de calm de către cetățenii Republica Moldova. Conform sondajelor de opinie organizate la diferite etape ale istoriei de după 1991 și până în prezent, numărul celor care au sprijinit o posibilă, să spunem, cooperare strânsă cu NATO, a variat între 20 și 35 de procente.

Este interesant că aproape o treime din populația Republicii Moldova nu are o opinie formată asupra relației de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. Din punctul acesta de vedere, sprijină ideea bunei cooperări sau evită să răspundă la întrebări. Şi un număr redus de cetățeni au o atitudine mai radicală vizavi de Alianța Nord-Atlantică.

În general, dacă e să vorbim despre percepția cetățeanului simplu, atunci se evidențiază, pe de o parte, percepția persoanelor în vârstă, care în mare parte se bazează pe cunoștințele pe care le-au acumulat încă în epoca sovietică și nu înțeleg că realitățile sunt absolut diferite de ceea ce a fost. Ceea ce este în prezent: sistemul internațional de securitate, inclusiv rolul NATO în cadrul acestui sistem.

Pe de altă parte, este percepția tinerilor. În mare parte, tinerii înțeleg foarte bine că Alianța Nord-Atlantică este o structură cu care Republica Moldova trebuie să coopereze, inclusiv pentru a-și promova propriile interese naționale și pentru a garanta reformarea sectorului de securitate și apărare.

- Despre atitudinea guvernărilor și forțelor politice de la Chișinău faţă de NATO ce ne puteți spune?

- Dacă ar fi să vorbim despre atitudinea pe care au avut-o, o au forțele politice vizavi de Alianța Nord-Atlantică, ea este diferită și a fost așa la diverse etape ale istoriei de după 1991.

Ceea ce vreau să menționez este că toate forțele politice au recunoscut un simplu fapt când s-au aflat la guvernare: cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică este în interesul Republicii Moldova. Au înțeles foarte clar că prin această cooperare se rezolvă problemele de securitate ale Republicii Moldova.

Marea problemă constă în faptul că anumite forțe politice și anumite guvernări nu prea au informat cetățenii Republicii Moldova despre partenerii reali cu care Republica Moldova cooperează pentru a rezolva aceste probleme. Și în cazul acesta, nu prea au informat corect populația Republicii Moldova despre relațiile cu NATO. Practic, Republica Moldova rămâne o țară caracterizată de o anumită lacună la capitolul informare privind relația cu NATO.

Dacă ar fi să ne referim la autoritățile care guvernează actualmente Republica Moldova, toate forțele politice care formează Alianța pentru Integrarea Europeană recunosc că este necesară informarea cetățenilor vizavi de relațiile Republicii Moldova cu NATO și, ceea ce este interesant, că nu numai informarea, dar toate forțele recunosc că este necesară aprofundarea cooperării, pentru a rezolva problemele cu care se confruntă Republica Moldova și a contribui la securitatea națională, regională și internațională.

Dacă ar fi să ne referim la guvernările anterioare, vreau să spun că se resimte lipsa de informație. De exemplu, au existat un șir de proiecte prin care problemele cu care se confruntau direct cetățenii Republicii Moldova au fost rezolvate. Bunăoară, proiectul de distrugere a pesticidelor din Republica Moldova. Dar dacă ar fi să-i întrebăm pe cetățenii de rând care sunt organizațiile care au sprijinit aceste proiecte, atunci foarte puțini din ei vor fi capabili să răspundă că Alianța Nord-Atlantică a fost una dintre structurile care au contribuit la soluționarea acestei probleme. Asemenea exemple putem aduce foarte multe. Cu regret, dar aceasta este o realitate în Republica Moldova.

- Atunci, spuneți-ne, succint, care sunt avantajele de pe urma parteneriatului cu NATO în cadrul Programului ”Parteneriat pentru Pace”.

- Republica Moldova are posibilitatea să obțină expertiza și sprijinul necesar pentru a reforma sectorul de securitate și apărare, care este un sector destul de greu de reformat din mai multe considerente și, în primul rând, din cauza expertizei absente în domeniu.

În al doilea rând, prin intermediul Programului ”Parteneriat pentru Pace”, Republica Moldova are posibilitatea să promoveze reformele democratice și prin aceasta să contribuie la promovarea procesului de integrare europeană.

În al treilea rând, prin intermediul Programului ”Parteneriat pentru Pace”, Republica Moldova are posibilitatea să preia experiența altor țări din spațiul euro-atlantic, inclusiv experiența țărilor partenere, și, prin cooperarea cu ele, să implementeze această experiență. Mă refer în special la ceea ce presupune controlul democratic asupra forțelor armate și instituțiilor de securitate, acest fapt având un rol deosebit în contextul procesului de democratizare a Republicii Moldova.

Trebuie să înțelegem un simplu fapt: în calitate de membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Republica Moldova are o serie de angajamente, inclusiv angajamentul de a participa la operațiuni de menținere a păcii. Și, prin intermediul Programului ”Parteneriat pentru Pace”, Republica Moldova are posibilitatea să-și dezvolte capabilitățile și capacitățile de a participa la asemenea operațiuni. Au existat o serie de implicații ale Republicii Moldova în cadrul operațiunilor de menținere a păcii sub egida ONU sau sub egida OSCE în care pacificatorii Republicii Moldova s-au evidențiat ca buni profesioniști, acest nivel fiind posibil de atins inclusiv prin cooperarea cu NATO.

- Ce credeți despre o eventuală participare a militarilor din Republica Moldova, a geniștilor în special, la operațiunile post-conflict din Afganistan?

- Republica Moldova are angajamentul de a participa la operațiunile de menținere a păcii în calitate de membru al ONU. Au existat un șir de studii și au existat un șir de opinii ale experților, conform cărora Republica Moldova, împreună cu alte țări partenere sau membre ale NATO, ale ONU, trebuie să se implice pentru a stabiliza situația, inclusiv cea din Afganistan, pentru că în mare parte stabilizarea situației din Afganistan va contribui și la soluționarea problemelor de securitate ale Republicii Moldova.

Ca exemplu putem să dăm așa-numitul dosar ”Heroina”. Este vorba despre arestarea celor 200 de kg de heroină în centrul capitalei. Drogurile erau din Afganistan, în tranzit spre Europa. Astfel aș vrea să atrag atenția că avem posibilitatea să înțelegem cum interesele naționale ale Republicii Moldova, cum securitatea cetățenilor de rând este afectată de această problemă.

Din acest punct de vedere, eu chiar aș susține contribuția Republicii Moldova la operațiunea de stabilizare a Afganistanului. Deja la nivel de experți trebuie să se discute în ce mod se poate implica Republica Moldova, care ar fi cea mai oportună implicare în această operațiune.

Dar contribuția este necesară, pentru că vorbim despre securitatea internațională și securitatea națională a Republicii Moldova.

- Republica Moldova ar trebui să-și dorească aderarea la NATO sau pentru noi este suficient actualul cadru al parteneriatului?

- Dacă ar fi să vorbim despre o posibilă aderare a Republicii Moldova la NATO, eu vreau să spun că acest subiect trebuie să fie discutat de către forțele politice care guvernează şi nu numai. Trebuie să vedem care sunt avantajele unui asemenea proces. Și, din acest punct de vedere, eu aș vrea să atrag atenția că un șir de țări din Europa sau din regiune pretind sau au pretins acest lucru, deoarece prin aderarea la Alianța Nord-Atlantică și-au rezolvat o serie de probleme din sectorul de securitate și apărare.

Desigur că trebuie de luat în considerare și faptul că un asemenea proces este unul complex și nu este nicidecum unul individual, care ține numai de Republica Moldova. Din acest punct de vedere, eu cred că subiectul trebuie să fie discutat.

Aș vrea să menționez faptul că, actualmente, Constituția Republicii Moldova stabilește neutralitatea statului. Subiectul trebuie să fie discutat în societate și, prin intermediul discuțiilor, cred că va fi identificată cea mai oportună variantă.

- Republica Moldova este vecinul NATO. Sunteți de acord cu analiștii care spun că și Republica Moldova se află sub protecția NATO acum?

- Republica Moldova este beneficiara sprijinului NATO pentru rezolvarea problemelor de securitate în același mod în care este beneficiara unor reforme datorită faptului că este vecina Uniunii Europene (UE). Eu sunt convins că Republica Moldova are beneficii din cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică, inclusiv sub aspectul că este țară vecină.

Interviu realizat de Eleonora Lisnic
Arena.md
(Preluat şi de rgnpress.ro) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului