luni, 30 mai 2011

Statistică alarmantă în RM: 22,4% dintre copii s-au născut în afara căsătoriei în 2010

Statistică alarmantă: 22,4% dintre copii s-au născut în afara căsătoriei

În anul 2010, numărul născuţilor-vii în Republica Moldova a fost de 40.462 de persoane, mai mic cu 341 (0,8%) faţă de anul 2009. Astfel, rata natalităţii a constituit 11,4 născuţi-vii la 1.000 locuitori, informează ARENA, cu referire la datele făcute publice de Biroul Naţional de Statistică. Informaţia nu include populaţia localităţilor din partea stângă a Nistrului şi din municipiul Tighina (Bender).

Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind de 11,2 procente şi, respectiv, 10,2 procente.

Mai mult de jumătate (51,3%) din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 105 băieţi la 100 de fete.

Din punctul de vedere al situaţiei juridice, în anul 2010, numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 9.055 (22,4% din numărul total al născuţilor-vii), cu 3,2 la sută mai puţini decât în 2009.


Se păstrează tendinţa de reducere a numărului născuţilor de mame cu vârsta sub 20 de ani, alcătuind 9,4% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 9,9% în anul 2009 (13,0% - în 2006). Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,5 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (22,7 ani) decât mamele din mediul urban (24,8 ani).

În 2010 s-a înregistrat o uşoară creştere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, numărul lor constituind 54,3%, pe când ponderea născuţilor-vii de la rangul II până la VI şi peste a scăzut. (Rang al născutului- număr de ordine, care arată al câtălea copil a născut o femeie.)

Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase (cu 4 copii şi mai mult) revin mamelor din mediul rural – 81,3% din numărul total de nou-născuţi din această categorie.

Eleonora Lisnic
Arena

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului