joi, 16 iunie 2011

180 de euro – salariul mediu pe economie în Republica Moldova

Câştigul mediu al unui salariat din Republica Moldova în ianuarie - martie 2011

În luna martie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut al unui angajat din economia Republicii Moldova a constituit 2.985 lei, înregistrând o creştere cu 8,1% faţă de luna martie 2010 şi cu 3,5% faţă de luna februarie 2011. În ianuarie 2011, salariul mediu a fost de 2.835,6 lei, iar în februarie 2011 a constituit 2.884,5 lei, anunță joi, 16 iunie, Biroul Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova.

În sfera bugetară, câştigul salarial mediu a constituit în ianuarie 2011 aproape 2.525 lei (+6,3% faţă de ianuarie 2010), în februarie 2011 - 2.598 lei (+7,0% faţă de februarie 2010), iar în martie 2011 – 2.642 lei (+5,5% faţă de martie 2010).

În sectorul privat, câştigul salarial mediu a fost în ianuarie 2011 de aproape 2.988 lei (+10,4% faţă de ianuarie 2010), în luna februarie 2011 – 3.023 lei (+13,3% faţă de februarie 2010), iar în martie 2011 – 3.148 lei (+9,3% faţă de martie 2010).

Potrivit BNS, indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2011, comparativ cu luna martie 2010 (calculat ca raport dintre indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum), a fost de 102,2%. Pentru lunile ianuarie şi februarie 2011, indicele salariului real a constituit, respectiv, 102,3% şi 105,4%.

La cursul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), un euro echivalează astăzi cu 16.55 lei, un dolar american este cotat cu 11,58, iar un leu românesc – cu 3, 96 lei moldoveneşti.

Statisticile BNS nu reflectă situaţia din regiunea separatistă din stânga Nistrului şi din municipiul Tighina (Bender).Totodată, BNS anunță că, din ianuarie 2011, datele statistice privind câştigurile salariale se obţin în baza unei cercetări statistice selective noi: „Indicatori statistici pe termen scurt”, implementate în statistica Republicii Moldova în conformitate cu normele europene.

Astfel, eşantionul cercetării cuprinde circa 10,5 mii unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială etc.) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. În cazul sectorului privat, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care acoperă cca 92 % din numărul total al salariaţilor din acest sector. Unităţile economice cu efectivul de personal de 20 persoane şi peste sunt cuprinse în cercetare în mod exhaustiv, iar cele cu 4-19 angajați - prin metoda de sondaj.

În anii precedenţi, până în luna decembrie 2010 inclusiv, datele statistice lunare privind câştigurile salariale ale angajaţilor din economia moldoveană erau obţinute de la toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi şi de la unităţile economio-sociale din sectorul privat cu 20 şi mai mulţi salariaţi. Din aceste considerente indicatorii privind „salariul mediu” (datele absolute) diseminate de Biroul Naţional de Statistică în anii precedenţi (culegeri statistice, comunicate de presă, note informative şi operative, inclusiv site-ul BNS www.statistica.md etc.) nu sunt întru totul comparabili cu cei obţinuţi începând cu 2011, în baza cercetării statistice integrate pe termen scurt.

Eleonora Lisnic
Arena

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dacă ai un gând preţios, formulează-l în termeni civilizaţi şi postează un comentariu.


La începutul blogului